Reactie vicevoorzitter DNA pure onzin
10 Sep 2018, 06:30
foto


De Franse dichter en filosoof Voltaire zei ooit 'Als het om geld gaat, is iedereen van dezelfde religie'. Met enorme verbazing heb ik en samen met mij het ganse volk kennis genomen van de zeer teleurstellende reactie van de vicevoorzitter van DNA over de salarisaanpassingen. Indien het de eigen zak betreft, zijn wij bereid een heleboel te verkopen, zei oom Tony eens tegen mij.

Ik wil de vicevoorzitter van DNA erop wijzen dat deze ONBEDOELDE salarisaanpassingen voor politieke ambtsdragers geen naschoolse opvang project is welke in de soep is gelopen door inhaligheid van menigeen. Het accepteren van deze onbedoelde verhogingen is een zeer verwerpelijke actie zijdens vooral degenen die pretenderen het beste voor te hebben met het volk. De vicevoorzitter van DNA komt met een dooddoener dat de aanpassingen op basis van wetten geschieden die door Nieuw Front-regeringen zijn gemaakt. Is het niet deze vicevoorzitter geweest die tegen het beleid van Nieuw Front op alle fronten heeft gestreden om nu met een uitgestreken gezicht te komen vertellen dat het de schuld van Nieuw Front is dat hij meer gaat verdienen. De vicevoorzitter van DNA is inmiddels al 8 jaren onafgebroken aan de macht met een zeer comfortabele meerderheid en kan elke gewenste verandering in de wet doorvoeren. Wat heeft die vicevoorzitter van DNA al die jaren belet om de wet te wijzigen??

Het werk van DNA dient niet gedaan te worden om geld te verdienen vandaar dat het woord schadeloosstelling staat en geen salaris. De vicevoorzitter van DNA moet het volk aangeven in welke branche men voor een parttime job (want dat is het de jure) zulke exorbitante bedragen verdient. Het is immoreel en ernstig verwerpelijk dat er geen rekening wordt gehouden met de situatie van het volk en maar geen solidariteit kan worden getoond met het volk door deze volksvertegenwoordigers.

Ik ben ervan overtuigd dat de aanhang van de partij waartoe de vicevoorzitter van DNA behoort, deze houding ten zeerste afkeurt. De voorzitter van de NDP in zijn hoedanigheid als president heeft zich al TEGEN deze onbedoelde verhogingen uitgesproken. De vraag die rijst is of de vicevoorzitter dan niet zal meewerken als de regering een wet verstuurd naar DNA ter bevriezing/aanhouding van de verhoging van regerings- en DNA-leden.

Over de oppositie kunnen wij kort zijn, de blufpoker die zij speelt, is enorm doorzichtig, want tot nu toe is er alleen maar gepraat over initiatiefvoorstellen, maar zichtbare acties zijn uitgebleven. Wederom mag tot volledige eer van de president gezegd worden dat alleen hij een daad heeft gesteld en daarmee heeft bewezen het beste met het land voor te hebben.

Ik roep president Bouterse en minister Hoefdraad op, om op de ingeslagen weg door te gaan en de verhogingen aan te houden vanaf de salarissen van de onderdirecteuren (in tegenstelling tot de vicevoorzitter van DNA ben ik wel bereid in te leveren en de gewenste solidariteit te tonen met het volk), totdat DNA haar huiswerk zal hebben gemaakt in casu loskoppelen van de salarissen van DNA-leden van die der onderdirecteuren en een integrale wijziging van het beloningssysteem zal hebben bewerkstelligd. Zo nodig dient de regering zelf de wet in want het traject van 2 maanden voor een initiatiefwet en wat dies meer zij, komt jammer genoeg niet geloofwaardig over.
Ik besluit met de woorden van Juvenalis: 'Als het geld groeit, groeit ook de hebzucht.

Mr. Drs. Sharmila Mansaram
Advertenties