Suriname een 'Failed State'
23 Jul 2018, 08:22
foto


Van al de reacties van Surinaamse politici die ik heb kunnen volgen in de Surinaamse media op de 'Failed State' uitspraken van Blok, kan ik de conclusie trekken, dat geen van deze politici de moeite hadden genomen om zich eerst te verdiepen in het onderwerp 'Failed State' en als een kip zonder kop hebben gereageerd. Maar, geen paniek; volgens Mr. Google heeft een 'Failed State' niets te maken met etniciteit of de manier waarop etnische groepen met elkaar omgaan. Dus wat dat betreft is Blok zelf de grootste kip zonder kop. De Surinaamse politici hebben in elk geval dankbaar gebruik gemaakt van de gelegenheid om de spiegel snel van zich af te keren en te richten naar Blok en daarmee het volk weer eens willen doen geloven, dat de gezamenlijke vijand van Suriname zich buiten onze grenzen bevindt.

'Failed State' heeft alles te maken met falende politici die de samenleving verzieken met o.a. toenemende ineffectiviteit, toenemende corruptie, toenemende criminaliteit, toenemende illegaliteit, toenemende bureaucratie en gebrekkige rechtspraak. Neem mede in beschouwing de invasie van Brazilianen en Chinezen, de recente dramatische executies (ook in het verleden) in Surinaamse wateren door buitenlanders en de talrijke mislukte projecten en het plaatje van 'Failed State' wordt helemaal duidelijk. Vooral uitgebreide en veelzijdige corruptie van politici zorgt voor verval en geeft aanleiding om Suriname een 'Failed State' te noemen.

Ik zou alle politici, maar ook alle lezers aanraden om de beschikbare informatie op Internet over Operação Lava Jato’ (Operation Car Wash), waarmee een aanzienlijk deel van de Braziliaanse politici, ministers, parlementariërs en zelf president en ex-president zijn ontmaskerd als de leiders van ernstige corruptieve praktijken. De ‘Lead Procecutor’ van ’Operação Lava Jato’en winnaar van de 2017 Allard Prijs voor Internationale Integriteit, Deltan Dallagnol heeft o.a. gezegd: “Terwijl de regerende partij zich inzet om armoede, ongelijkheid en honger te bestrijden, zij tegelijkertijd corruptie op een zodanig niveau in de hand heeft gewerkt en toegelaten, dat alle inzet voor verbetering teniet werd gedaan!”

Hij gaf ook aan, dat de integriteitsindex van de Braziliaanse politici zo verlaagd was, dat met een grote mate van zekerheid kon worden gesteld, dat ze te maken kregen met een vorm van tirannie, omdat individuen in machtsposities handelden in hun eigen belang, terwijl het gouvernement met hun eigen regels regeerde in het voordeel van zichzelf in plaats van het behartigen van de belangen van het volk. Hij heeft ook gezegd, dat wanneer hij niet zou ingrijpen, Brazilië waarschijnlijk nooit meer uit de problemen zou komen.

Dankzij de integriteit van de Braziliaanse aanklagers en het Braziliaanse rechtssysteem en dat ondanks de Braziliaanse top politici hals over kop een beschermingswet probeerden door te drukken, zij allemaal stuk voor stuk zijn ontmaskerd. En niet doordat er bewijzen op tafel zijn gelegd! Het zijn gehoorde geruchten en verklaringen die de aanzet hebben gegeven voor deze integere, intelligente en uiteindelijk succesvolle operatie.

Herkent u Suriname daarin? Met glad gestreken gezichten komen politici vertellen hoe hard ze werken voor het volk. We zien echter geen resultaat! Juist achteruitgang en aanhoudend verval! Mogen we dan concluderen, dat het harde werken slechts schijn is? Of onproductief? Of misschien slechts ten eigen voordeel?
Ik vraag mij af, waarom de voormalige en huidige Surinaamse justitionele toppers niet ingrijpen om het getij te keren. Zijn ze te zwak? Zijn ze aan handen en voeten gebonden? Of doen ze ook mee? Waarom zien ze toe, dat Suriname op deze manier afglijdt, terwijl ze juist daar zijn om Surinames integriteit te bewaken en te verdedigen? Onze vroegere munteenheid, de Surinaamse gulden is intussen al meer dan 4000 maal in waarde gedaald. Waar wachten we op? Tot het 8000 maal in waarde daalt? En dat onze goudvelden door maffia-achtige organisaties worden overgenomen? En onze jeugd zich organiseert tot rovende bendes?

De Surinaamse politici hebben flink kunnen afgeven op Blok. Heel Europa is erbij gehaald. Ze hebben zich intens kunnen uitleven en hun hart kunnen luchten. Maar hopelijk staan ze weer met beide benen, hart en hoofd op Surinaams grondgebied. Wat gaan ze doen om de 'Failed State' dreiging te keren? Ogen en oren dichthouden voor de realiteit? Wachten op een ander ogenblik, waarop er weer kan worden afgereageerd? Of gaan ze hun integriteit herstellen en doen wat ze zeggen te willen doen, effectief en productief, zonder schijn!

Erwin A.Sadhoe
Advertenties

Tuesday 05 July
Monday 04 July
Sunday 03 July