Ravaksur achter Staatsbesluit minimum uurloon
19 Jul 2018, 04:31
foto
Robby Berenstein, coördinator Ravaksur, tijdens een persconferentie woensdag. (Foto: Raoul Lith)


De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) staat helemaal achter het Staatsbesluit over de verhoging van het minimum uurloon per 1 juli. “Omdat de inflatie enorm heeft gevreten aan de koopkracht van de mensen met name aan de onderkant van de loonladder,” zegt Robby Berenstein, coördinator van Ravaksur. Vanuit de Raad van Ministers is er reeds goedkeuring gegeven aan de verhoging van het algemene uurloon van SRD 6,14 naar SRD 8,40. Van de Sociaal Economisch Raad moet er nog advies verkregen worden voor de invoering van de verhoging.

Vanuit de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) is gevraagd de verhoging aan te houden. “Het komt erop neer dat ze er tegen zijn om hun moverende redenen. Maar wat u moet vasthouden is dat het in deze gaat om een belangenstrijd,” zegt Berenstein. Hij geeft aan dat zijn organisatie opkomt voor de werknemers en het bedrijfsleven “vertegenwoordigt het kapitaal”.

Berenstein merkt op dat het minimum uurloon voor een groot deel is voor mensen die in bedrijven werken waar zij zich niet kunnen verenigen in een vakbond. “In principe zijn die mensen overgeleverd aan willekeur van werkgevers. Voor die mensen blijkt uiteindelijk het minimum uurloon van groot belang te zijn”. De vakbondsleider zegt dat de goedkeuring liever gisteren dan vandaag was geweest. Volgens hem wordt er steeds achter de feiten aangehold. “Als men niet snel handelt zijn ook deze bedragen achterhaald. Het is meer dan rechtvaardig dat de werknemers dit verdienen in deze tijd,” merkt Berenstein op. Volgens hem is er zelfs sprake van een tegemoetkoming daar het bedrag hoger zou moeten zijn.

Berenstein gaat ervan uit dat de SER korte metten zal maken in deze kwestie zodat er positief advies gegeven wordt. Volgens hem zijn twee dingen belangrijk om aan te tonen. De behoefte voor de verhoging en de methodiek die is toegepast om te komen tot het bedrag van het minimum uurloon zoals dat is vastgesteld. “Die zaken zijn belangrijk. En wat ons betreft zijn die zaken correct gelopen,” stelt hij.

Raoul Lith
Advertenties

Tuesday 19 January
Monday 18 January
Sunday 17 January