Persvrijheid
09 Jun 2018, 13:33
foto


Een ieder heeft het recht om door de drukpers of andere communicatie-middelen zijn gedachten of gevoelens te openbaren en zijn mening te uiten, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
Zo kon ik lezen dat de toenmalige minister van Justitie en Politie Eugène van der San Chin had aangesteld om waar te nemen. Als dat waar was dan zouden deze taferelen die nu weer in de pers verschijnen niet mogelijk zijn.

Zonder een college bestuursrecht te verzorgen wens ik wel erop te wijzen, dat tijdens het uitoefenen van dat recht van vrije pers altijd de vigerende wettelijke regelingen, in acht dienen te worden genomen. ‘Minister onbevoegd korpschef te ontheffen’. Door anoniem te blijven en de minister te willen beschadigen door te stellen dat de man een blunder heeft begaan is laf, maar dat is ons kenmerk in dit land.

Als jurist zou je eerst de feiten en de formele besluiten in beschouwing moeten hebben genomen, voordat je bereid bent aan de krant jouw verhaal te vertellen. De minister is niet onbevoegd door de administratiefrechtelijke handelingen die hij heeft gepleegd ten aanzien van de wnd. korpschef de commissaris Chin.

Ik ben niet verplicht hier en nu uitleg te geven over het bevoegde gezag en wat dat inhoud, omdat ik geen stelling heb geponeerd. Mijn reactie is erop gericht te voorkomen dat niet wederom onnodig een minister in de pers in relatie tot allerlei onzin en jaloezie wordt gebracht.
De kwestie waar het om gaat is inderdaad bestuursrechtelijk binnen de overheidsadministratie een huzarenstuk.

Eugène van der San
Advertenties