Minister Getrouw voelt zich gepasseerd
09 Jun 2018, 00:00
foto
Waarnemend korpschef Antonio Chin is ontlast uit zijn functie.


Er is veel discussie losgebarsten over de wijze waarop minister Stuart Getrouw, waarnemend korpschef Antonio Chin heeft ontlast uit zijn functie. De minister vindt dat Chin hem niet op de hoogte heeft gesteld van stappen die hij heeft ondernomen. Ook al gaat het om zaken in de operationele sfeer, vindt de bewindsman dat hij hiervan kennis moest dragen.

Getrouw schrijft Chin dat hij in de eerste week van mei gesprekken heeft gearrangeerd met de Guyanese politie, zonder daartoe afstemming te hebben gepleegd met hem. Er is ook geen toestemming en goedkeuring verkregen van het ministerie. Op 13 mei heeft de minister via de media vernomen dat de verdachte in de moordzaak van een politieambtenaar zich heeft aangemeld en is aangehouden.

De minister valt er ook over dat hij via Whatsapp een dag van te voren op de hoogte is gesteld van het vertrek van een aantal politieambtenaren naar Guyana op 20 mei. Ook in dit geval is er geen afstemming gepleegd met de minister.
Op 31 mei heeft de politieleiding een persconferentie gehouden zonder dat de minister daarover is geïnformeerd.

De minister geeft in zijn brief aan de korpschef aan dat hij op 1 juni, eveneens via de media heeft vernomen dat er een rechtshulpverzoek naar Nederland is uitgevaardigd in de aanhouding van Radj Oedit in de zaak rond het drugsvliegtuig dat is onderschept.
Starnieuws verneemt dat het niet gaat om een rechtshulpverzoek naar Nederland, want dat kan slechts op ministerieel niveau geschieden. Het gaat om een aanvraag van rechtshulpverzoek via het Openbaar Ministerie.

De minister vindt dat de zaken die hij heeft aangekaart een destabiliserende werking hebben voor hem als minister. Getrouw heeft Chin ontlast uit zijn functie als waarnemend korpschef. Hij wordt ter beschikking gesteld van de minister. Getrouw heeft ook commissarissen Ruben Peiter en Darnie Stolk ontlast uit hun functie. Met de waarneming is belast hoofdinspecteur Roberto Prade.
Advertenties