Bouterse: Regels overtreden lening NDP in landsbelang
27 Feb 2018, 19:59
foto
De kwitantie waarop staat dat de NDP geld heeft geleend aan de Wegenautoriteit.


Niet alleen de oppositie, maar ook de coalitie eist dat er een onderzoek wordt ingesteld naar geld dat de Nationale Democratische Partij (NDP) geleend zou hebben aan de Wegenautoriteit. Het gaat om SRD 54.416 voor aankoop van vlaggen. Deze kwestie werd eerder aangekaart door Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP). President Desi Bouterse zei over deze kwestie zojuist in De Nationale Assemblee dat regels overtreden kunnen zijn, maar er is geen geld gestolen. Hij laat een onderzoek instellen. Er is in nationaal belang gehandeld.

Minister Jerry Miranda zei eerder op de dag dat de NDP het geld geleend heeft aan de Wegenautoriteit. Hij overhandigde stukken waaruit dit moest blijken. Na een lange schorsing zei Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons dat er onderzoek moet komen want comptabel klopt de zaak niet. De oppositie heeft een motie ingediend waarin gevraagd wordt aan de president minister Miranda te ontlasten uit zijn functie en een onderzoek in te stellen. President Desi Bouterse is aanwezig op de vergadering waarin de regering vragen beantwoordt over de begroting.

VHP-fractieleider Chan Santokhi wees erop dat pas de Anti-Corruptiewet is aangenomen. De minister heeft volgens hem een dekmantel proberen te vinden voor de zaak, die duidelijk naar corruptie riekt. "Zo pakken wij corruptie niet aan". Hij benadrukte dat de vlaggen geleverd zijn na de onafhankelijksviering op 25 november 2017. Hij vroeg de president direct op te treden. NDP-fractieleider André Misiekaba zei dat de eerste indruk is dat er comptabele onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden. Misiekaba die ondervoorzitter is van de NDP zei dat hij niet bekend is met deze zaak. Hij wil een grondig onderzoek.

NPS-fractieleider Gregory Rusland benadrukte dat het niet kan dat de regering geld leent bij een politieke partij. Dit is onacceptabel en tegen alle regels in. "Het is ongekend en ongehoord". Marinus Bee, waarnemend fractieleider van de ABOP, zijn collega William Waidoe (PL) en DOE-fractieleider Carl Breeveld keurden allen deze kwestie af. Zij voerden aan dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Volgens Waidoe zou bij uitgifte van schatkistpapier aan de Finabank royalties als extra dekking zijn gegeven.
Advertenties

Wednesday 30 November
Tuesday 29 November
Monday 28 November