Suriname treedt toe tot milieuverdragen Stockholm en Basel
16 Feb 2011, 00:10
foto


De Nationale Assemblee heeft dinsdagavond met algemene (29 stemmen) goedgekeurd dat Suriname toetreedt tot de internationale milieuverdragen van Stockholm en Basel. De toetreding stelt de regering in staat handvatten te creëren om de opslag, verwerking en export van gevaarlijke afvalstoffen beter te reguleren.

Suriname zal nu het verdrag van Stockholm kunnen ratificeren. Het gaat bij dit verdrag om bestrijding van Persistente Organische Verontreinigers (POP's). Verschillende schadelijke chemicaliën veroorzaken wereldwijd ernstige milieuproblemen. Sommige kunnen zelfs vele jaren nadat ze terecht zijn gekomen in het milieu nog negatieve effecten hebben. POP's zijn geen stoffen die van nature in het milieu voorkomen. Ze zijn door de mens gemaakt. In de Stockholm Conventie zijn de gevaarlijkste POP's vastgelegd. Dit verdrag heeft als doel milieuverontreiniging door POP's te voorkomen of te beperken. Suriname ondertekende in mei 2002 samen met 150 landen de Stockholm Conventie, maar had deze nog niet geratificeerd.

Nationale milieuwet
POP's kunnen zich ophopen in het vetweefsel van dieren en zich zo verder verspreiden in voedsel van dierlijke afkomst en uiteindelijk terechtkomen in het vetweefsel van de mens. Blootstelling aan POP's kan het immuunsysteem, de stofwisseling, het zenuwstelsel, de voortplanting en de hormoonhuishouding van mensen en dieren aantasten. Ook kunnen ze leiden tot aangeboren afwijkingen, gedragsstoornissen en kanker.

Minister Ginmardo Kromosoeto van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM) beloofde na de aanname het parlement dat spoedig ook de algemene nationale milieuwet aan het college zal worden aangeboden. Die wet zal meteen ook inspelen op de twee internationale verdragen.

Het verdrag van Basel gaat over de wettelijke regeling voor de uitvoer van uiterst gevaarlijke stoffen. In Suriname zijn op verschillende locaties dergelijke stoffen opgeslagen. André Misiekaba (Megacombinatie/NDP), was de voorzitter van de commissie van rapporteurs die deze wetsproducten heeft voorbereid. Hij wees op de gevaren van gevaarlijke chemicaliën die ook in de mijnbouw- en landbouwsector worden gebruikt. Hij drong aan op spoedige aanpak hiervan.

Goed sein
Misiekaba zei dat met de behandeling en aanname van de wetten Suriname een internationaal goed sein geeft. Met de discussie in het parlement is ook aan de Surinaamse gemeenschap informatie gegeven over wat er moet gebeuren met afvalstoffen. “We zijn nog lang niet waar we moeten wezen met het verstrekken van informatie aan de gemeenschap. Ik doe daarom en beroep op de regering een goede campagne hiervoor op te zetten”, zei Misiekaba.

De behandeling van de wet tot toetreding tot de beide verdragen heeft slechts één vergadering gekost. In drie ronden is niet alleen over de inhoud van de verdragen gediscussieerd, maar heeft het parlement ook beleidsvragen gesteld aan de minister. Die vragen heeft hij meegenomen voor de beantwoording tijdens de begrotingsbehandeling. Henk Ramnandanlal (Megacombinatie/Palu) stelde onder andere voor dat de regering moet gaan nadenken over de invoering van een belastingheffing op milieu. Die heffing moet in eerste instantie gelden voor multinationals en grote bedrijven. De vrijgekomen middelen moeten dan gestopt worden voor het verbeteren van de volksgezondheid in de gebieden waar de bedrijven actief zijn.
Advertenties