Export van fruit en groenten naar Europa verruimd
16 Dec 2017, 12:58
foto
Terri Raney, vertegenwoordiger van de FAO en minister Soeresh Algoe ondertekenen het projectdocument. (Foto: NII)


Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) streeft ernaar om minstens duizend agrariërs in de gelegenheid te stellen om niet-traditionele exportgewassen, fruit en groente te exporteren naar Europa. Door deze duurzame markttoegang te garanderen, zullen de boeren hun producten, al dan niet via coöperaties, kunnen afzetten.

Minister Soeresh Algoe en Terri Raney, vertegenwoordiger van de Wereldvoedselorganisatie (FAO) hebben hun handtekening geplaatst onder de overeenkomst de ‘FAO/Government Cooperative Project Agreement’. De ondertekening voor de start van het ‘EC-Suriname Agriculture Market Access Project’, vond vrijdag plaats. Voorafgaand aan de ondertekening heeft de Europese Unie (EU) eerst haar goedkeuring gegeven voor het projectdocument, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

Het project is gericht op de niet-traditionele exportgewassen, fruit en groente, waarvan de productie op een duurzame en concurrerende manier zal geschieden. Verder richt dit project zich ook op de versterking van de capaciteit van de particuliere en publieke sector om de voedselveiligheid overeenkomstig de internationale sanitaire en fytosanitaire eisen te waarborgen.

De regering en de EU ondertekenden in juni 2014 het Nationaal Indicatief Programma, welke gefinancierd wordt uit het elfde Europese Ontwikkelingsfonds. De regering heeft de focus gelegd op ontwikkeling van de agrarische sector. De EU heeft vervolgens de FAO als uitvoerend orgaan gekozen. Met ondersteuning van LVV heeft de FAO een projectdocument geschreven, dat eerst door de goedkeuring van de EU krijgt, alvorens het kan worden uitgevoerd. Met de door de EU vrijgemaakte gelden wordt het project uitgevoerd voor de ontwikkeling van de agrarische sector. De duur van het project is vier jaar.
Advertenties