Carla Boetius, nieuwe voorzitter journalistenvereniging
19 Nov 2017, 00:01
foto
Het nieuw SVJ-bestuur v.l.n.r. Rachael van der Kooye, Harvey Panka, Carla Boetius, Edward Troon, Tatjana Muskiet en Xaviera Arnhem.


Carla Boetius, die nieuwscoördinator is bij ATV, is zaterdagavond bij enkele kandidaatstelling gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ). Zij neemt de hamer over van Wilfred Leeuwin, die deze ruim zes jaar heeft gehanteerd.

De overige bestuursleden zijn: Edward Troon (ondervoorzitter), Rachael van der Kooye (secretaris), Harvey Panka (penningmeester), Tatjana Muskiet (2e secretaris) en Xaviera Arnhem (2e penningmeester).

Het bestuur is een weerspiegeling van journalisten die geruime tijd hun stempel drukken binnen de SVJ en nieuw toegetreden leden. Arnhem, die al geruime tijd in de journalistiek zit, is onlangs toegetreden tot de organisatie.

De SVJ is 26 jaar geleden, op 8 februari 1991, opgericht en leed de afgelopen periode een sukkelend bestaan. De vereniging maakte op 2 september een doorstart, waarbij bepaald werd dat binnen drie maanden bestuursverkiezingen zouden worden gehouden.

Het nieuwe bestuur zal werken aan de verdere versterking van de SVJ. Diverse journalisten hebben zich intussen aangemeld om lid te worden van de vereniging. Het aan de tijd aanpassen van de statuten en het huishoudelijk reglement is ook één van de voornemens van het nieuwe bestuur.
Advertenties

Wednesday 30 November
Tuesday 29 November
Monday 28 November