Surinaamse Vereniging van Journalisten maakt doorstart
03 Sep 2017, 00:01
foto
SVJ-voorzitter Wilfred Leeuwin (m) geflankeerd door de vier nieuwe leden: René Gompers, Raoul Lith, Eliézer Pross en Xaviera Arnhem. (Foto: NR)


De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) heeft een doorstart gemaakt zaterdagavond. De organisatie is tijdens een bijzondere vergadering nieuw leven ingeblazen. Het bestuur onder leiding van Wilfred Leeuwin, met als ondervoorzitter Edward Troon, is aangevuld met Carla Boetius (secretaris), Harvey Panka (penningmeester) en Giwani Zeggen (commissaris). Binnen drie maanden worden er verkiezingen uitgeschreven. In een algemene ledenvergadering zijn aspirant-leden toegelaten tot de vereniging.

De SVJ is 26 jaar geleden, op 8 februari 1991, opgericht. De afgelopen periode was de journalistenorganisatie vrij inactief. Met succes is het proces ingezet om de ontstane patstelling te doorbreken en de vereniging tot volle wasdom te reactiveren. De leden hebben in een bijzondere vergadering verklaard onverkort achter de doelstellingen van de journalistenorganisatie te staan. De SVJ stelt zich ten doel:
a. nationaal en internationaal te waken en waar nodig te strijden voor de persvrijheid en het recht op informatie van de burgers. Deze vrijheid en dit recht beschouwt zij als haar wezenlijke grondslag;
b. de beroepsbelangen van haar leden te behartigen;
c. een hoogstaande beoefening van de journalistiek te bevorderen.

In een document dat ondertekend is, verklaren de leden dat ze SVJ voort wensen te zetten. Diverse journalisten, onder wie ook aspirant-leden, hebben publiekelijk én via de structuren van de SVJ te kennen gegeven dat zij deel willen uitmaken van de organisatie. Ook zij hebben een dringend beroep gedaan om de SVJ te activeren.

Na intensieve discussies binnen de opgerichte Adviesgroep van de SVJ, juridische bijstand en advies van een organisatiedeskundige is het pad ingezet om de impasse waarin de vereniging was beland, te doorbreken. Op de bijzondere vergadering, geleid door de voorzitter van de SVJ, Wilfred Leeuwin. Na het ondertekenen van het document is er een algemene ledenvergadering belegd, waarbij vier nieuwe leden zijn toegelaten.
Advertenties

Tuesday 03 October
Monday 02 October
Sunday 01 October