Bedrijfslevenorganisaties willen dialoog met resultaat
23 May 2017, 14:18
foto
De bedrijfslevenorganisaties gebundeld in het Overlegplatform.


Bedrijfslevenorganisaties, verenigd in het Overlegplatform, zullen de dialoog met de regering niet ongeconditioneerd voortzetten. Op korte termijn zullen er voorstellen gedaan worden aan de regering. De algemene ledenvergadering van de organisaties heeft gewezen op de noodzaak tot samenwerken en eist eenduidig handelen.

Precies een jaar geleden hebben de Algemene Aannemers Vereniging (AAV), de
Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), de Tourism Union Republic of Suriname (TOURS), de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW) zich verenigd in het Overlegplatform van Organisaties van het Bedrijfsleven. De organisaties besloten vorig jaar tot deze stap over te gaan, aangezien zij vinden dat samenwerking en eenduidig handelen een absolute noodzaak zijn om de belangen van de private sector goed en professioneel te kunnen behartigen, gelet op de ernstige financieel-economische crisis in Suriname.

Na een jaar zegt het Platform in een persbericht zich terdege van bewust te zijn dat in de huidige economische situatie samenwerking en eenduidig handelen noodzakelijker zijn dan ooit, aangezien de crisis nog steeds niet is overwonnen. De inkrimping van de economie in 2016 met 10 procent heeft een zeer negatieve impact gehad op ondernemerschap en het ontplooien van economische activiteiten. Dit heeft geleid tot het sluiten van een aantal bedrijven.

Het Platform zal constructief en resultaatgericht overleg voeren met de regering, de vakbeweging en andere relevante maatschappelijke groepen.
Het Platform hoopt dat de regering voorstellen met meer voortvarendheid oppakt om zodoende te geraken tot oplossingen voor de huidige economische situatie.
Advertenties

Monday 18 January
Sunday 17 January