Aannemersvereniging: Koop geen Braamspunt schelpen!
21 Feb 2017, 07:13
foto
Anthony Wong, voorzitter AAV.


De Algemene Aannemers Vereniging (AAV) vindt dat het totaal niet te rechtvaardigen is en bovendien niet noodzakelijk is om schelpen en zand af te graven te Braamspunt. “Wij als AAV en haar leden, adviseren dan ook om deze Braamspunt schelpen niet te kopen, omdat wij niet medeplichtig willen zijn aan de milieu- en natuurschade die onomkeerbaar is”, zegt voorzitter Anthony Wong aan Starnieuws.

De vereniging vindt dat de uitspraak van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) ook niet geloofwaardig overkomt en niet op waarheid berust. “Wij hebben al eerder geschreven dat er alternatieven zijn.” Wong merkt op dat de schelpen van Braamspunt van mindere kwaliteit zijn. “Het zoutgehalte is te hoog om te gebruiken in de bouwsector. Vanwege dit hoge zoutgehalte, zijn deze schelpen ook niet als opvulling voor de tuin te gebruiken.”

De bouwsector is niet stil blijven zitten, maar werkt met rivierzand, dat een heel goed alternatief is. “Nu wordt er rivierzand gebruikt (scherpzand B5 betonmortel), die niet in de kustvlakte wordt gegraven maar in de bovenloop van de rivieren.” De AAV-leden betrekken – indien er schelpen nodig zijn - die van een schelpenrits verder landinwaarts. De kwaliteit is beter!

Alternatieven
Ook voor de secundaire wegen is er een alternatief in plaats van schelpen. Zo leveren Grassalco NV en andere producenten: base course en/of waste (0-8mm en 8-16mm steenslag). Deze producten kunnen gebruikt worden voor verschillende doeleinden, zoals opvullen van gronden, aanleggen van inritten, looppaden, terrassen, kunstgrasvelden en het herstellen van wegen. Een perfect een alternatief voor schelpzand! “Waarom niet betrekken bij deze lokale producenten? Creëert ook meer werkgelegenheid”, stelt de vereniging.

AAV-leden geen klant 4 ondernemers
De AAV wijst erop dat de ondernemers die nu aan het graven zijn, niet behoren tot hun ledenbestand. “Wij hebben een ‘code of ethics’ en zijn voorstander van een schoon en leefbaar milieu. Wij streven naar zoveel mogelijk transparantie in het werk.” Wong zegt dat er navraag is gedaan en voor zover bekend, zijn er geen AAV-leden die klant zijn bij één van de vier ondernemers.

De aannemers aangesloten bij de vereniging zullen dan ook dit Braamspunt zand c.q. schelpen zelf niet leveren aan hun eigen klanten. “Maar ingeval derden op hetzelfde project ermee bezig zijn, ligt het niet binnen onze competentie daar iets tegen te doen. Wij zullen wel vragen als er geen alternatieven zijn. Niet doorgaan met het project is niet altijd een optie, maar doorgaan met afgraven is totaal geen optie!”

Schade niet te overzien
Wong zegt dat de AAV zeer verbaasd is over de beslissing van de NH-minister, “vooral omdat het tegen het advies is van diverse natuur- en milieuorganisaties”. De schade die nu wordt aangericht aan de broedplaatsen van de met uitsterving bedreigde schilpadden en de schade aan de natuurlijke buffer (zandbank) tegen zware golven zal niet te overzien zijn.

Ook het toerisme zal hieronder flink lijden als de graafwerkzaamheden doorgaan. Hoewel de schade aan het milieu van rivier afgravingen niet direct zichtbaar is, zal het in de loop der tijd wel een effect hebben op de stroom van de rivieren. De vereniging verwijst naar de websites van Grassalco voor de alternatieve producten en naar die van WWF voor de gevolgen.
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July