De Indiase economie in transformatie
19 Feb 2017, 08:18
foto
Hoogleraar Dewanand Mahadew


Aangeboden

De Indiase economie bevindt zich in een cruciale fase waarin strategische keuzes moeten worden gemaakt. Algemeen heerst het idee van nu doorpakken of nog een paar decennia 'struggling economy’. Met het bewind van premier Narendra Modi is een nieuwe era vol optimisme aangebroken. Ondertussen zit de premier al ruim anderhalf jaar en beginnen technocraten zich af te vragen of en hoe de verkiezingsbeloftes zullen worden waargemaakt. De premier geniet nog steeds veel aanzien in het land. Plannen genoeg, maar concrete opbrengsten die het leven van de modale Indiër vergemakkelijken zijn tot nog uitgebleven.

India is groot als land, bevolking en economie, maar is vooral zeer divers en complex vanwege grote tegenstellingen en lokale invloeden vanuit de lange en rijke historie. Al decennia lang smacht men naar succes en vooral erkenning als een economische wereldmacht waar ruim 18% van de wereldbevolking woont. De honger naar economisch succes en een significante internationale rol wordt steeds groter in verenigd India ook.

Om de potentiële internationale rol pregnant op agenda te krijgen, werd in Mumbai op 4 februari een conferentie gehouden met als titel: Building Worldclass Indian Companies and Competences: Strategising for the future, met als keynote speaker Professor Dr. Dewanand Mahadew. Aan hem is gevraagd de Indiase economie te analyseren en ideeën aan te dragen hoe Indiase bedrijven zich kunnen doorontwikkelen naar internationale markten. In zijn betoog van 1,5 uur presenteerde Mahadew zijn visie aan een auditorium van circa 400 deelnemers bestaande uit CEO’s, Managers, wetenschappers, beleidsmakers, en MBA studenten.

Professor Narasimhan Sounderrajan, ex-directeur van Air India en thans dean van Atharva Institute for Management Studies betitelde Mahadew als een erudiete visionair en een diaspora kleinzoon waar heel India bijzonder trots op mag zijn. “Wij Indiërs worden graag gezien als het land van kennis, intellect en passie en dat is precies wat u op een uitmuntende manier vertolkt. Uw integrale benadering om de economie multidisciplinair te analyseren is voor ons vernieuwend en benadrukt dat economisch beleid in dienst moet zijn van de samenleving en niet andersom”, aldus professor Sounderrajan.

Onjuist zelfbeeld
Volgens Mahadew is het primaire probleem van India een onjuist economisch zelfbeeld. Hij stelt dat naast de macro-economische statistieken men zich ook moet verdiepen in de onderliggende sommetjes. De Indiase economie (BNP $ 2.200 miljard, 7e grootste in de wereld) rapporteert al een paar jaar zeer gunstige groeicijfers. Gevoeglijk wordt aangenomen dat dit het resultaat is van incrementele productie. De groei is echter primair het gevolg van gunstige externe factoren en inputs, die zich (gelukkig) al een paar jaar doorzetten. De groei van 7,2% in 2016 kan volgens hem voor circa 3% worden toegeschreven aan de lage olieprijs (30% van de Indiase import bestaat uit olie), 3% komt van diaspora transacties ($ 70 miljard per jaar) en circa 3% betreft buitenlandse investeringen (FDI circa $ 65 miljard in 2016).

Een belangrijk pijnpunt van de Indiase economie is de slechte performance op internationale markten. Slechts 22% van het BNP wordt op buitenlandse markten verdiend en het handelstekort bedraagt circa $ 200 miljard per jaar ($130 miljard in 2016 vanwege de lage olieprijzen).

Het beleid is nu vooral gericht op de grote organisaties: overheid, publieke sectoren en grote bedrijven waaronder de Indiase multinationals. Deze groepen zijn belangrijk, maar zullen India niet verheffen tot een innovatieve en dynamische economie. Daarbij illustreert Mahadew dat de grote sectoren (behalve IT en chemie) uitsluitend gericht zijn op de thuismarkt. Chemie en IT die wel internationaal zijn werken uitsluitend vanuit commodity business modellen en niet vanuit specialties business modellen. De chemische sector exporteert bulk grondstoffen en de IT sector levert bulkproductie. Het ontbreekt aan creatieve dimensies voor hoogwaardige chemicaliën respectievelijk software en IT programma producten op basis van intellectuele eigendom.

Professionele attitude
Mahadew analyseert verder dat Indiase ondernemers zich meer moeten richten op 'global branding', 'front running technologies' en ‘intellectual capital’ producten. De focus moet worden verplaatst van 'Make in India' naar 'Create in India', dus van werken met handen en machines naar werken met hersenen en technologie (van productiekapitaal naar menselijk kapitaal). Voor slagkracht op internationale markten moet een innovatieve en dynamische MKB (Midden en Klein Bedrijven) worden gestimuleerd. De focus moet worden gericht op het ontwikkelen van mensgerichte sectoren, gekenmerkt door creativiteit, zoals high tech, creativity, design, engineering, applied IT, software ontwikkeling, tele-medical services, multi-modal logisitics, etc.. Internationalisering moet integraal worden doorgevoerd in alle MKB ondernemingen ongeacht grootte en sector.

Er is een sterke behoefte aan verbetering van de professionele attitude van medewerkers, professionalisering van de dienstverlening o.a. het houden aan de planning bij leveringen. In India werkt men hard, maar de productiviteit is over het algemeen erg laag. Passie en een kritische houding in het werk ontbreken en dit komt de productiviteit niet ten goede. Het resultaat blijft achter bij de verwachtingen en dit is demotiverend voor zowel de opdrachtgevers als uitvoerders. Naast de nieuwe toetreders vertrekken jaarlijks honderden buitenlandse bedrijven uit India omdat de verwachtingen niet worden waargemaakt.

Mahadew adviseert een transformatie van inputgericht beleid naar outputgericht beleid (gekwantificeerde economische/civiele effecten, roadmap, opbrengsten, valorisatie, monitoring). Leidend daarbij zijn lokale en economische competenties van regio’s van een half tot een paar miljoen mensen. Dan krijg je een meer inclusief en insluitend beleid voor regionale innovatie en dynamiek.
Als motor en catalysator voor regionale innovaties heeft Mahadew de conferentie een model gepresenteerd voor een leerstoel SME International Entrepreneurship vanuit een Triple Helix model. In Mumbai zouden een universiteit (Atharva Institute for Management Studies), het lokaal bedrijfsleven en een Start Up & Innovation Delta met elkaar procesmatig worden verbonden tot een ecosysteem. De symbiose effecten van dit ecosysteem zijn:
- De universiteit krijgt real-life research projecten en een externe leeromgeving voor studenten (stages en projecten) en zorgt voor research kennis, uitvoering van onderzoek & projecten en kennisvalorisatie via business2business events en rapportages;
- Het bedrijfsleven krijgt maatwerk onderzoeksresultaten o.a. voor internationalisering en innovatieve oplossingen vanuit de Innovatie & Start-up delta. In ruil zorgt zij voor stage plaatsen en research opdrachten;
- De Start-up & Innovation Delta krijgt toegang tot een testomgeving van de universiteit (met uitvoerders) en opschalingcapaciteiten van het bedrijfsleven inclusief (internationale) distributiekanalen. In ruil zorgt zij voor innovatie van het bedrijfsleven en biedt zij een springplank voor ondernemende studenten.

De impact van dit model is afgestudeerden voorbereid zijn voor de lokale arbeidsmarkt en kunnen meebouwen aan het versterken van de lokale economie. Zij zijn getraind om projectmatig te werken, beschikken over probleemoplossende vaardigheden, verwerven ondernemende competenties en hebben een innovatieve houding. Zij kunnen direct aan de slag als ondernemers of ondernemende medewerkers en functioneren als vernieuwers en change agents in bedrijven en samenleving. Mahadew voorspelt dat lokaal ondernemerschap de belangrijkste driver van de economie wordt in de toekomst.

Ook van toepassing voor Suriname
Volgens Mahadew zijn dit soort benaderingen ook van toepassing in Suriname. Uiteraard is Suriname een klein land ten opzichte van India, maar de typologie van de economische uitdagingen zijn goed vergelijkbaar. De problematiek van afstudeerders die niet aansluiten bij de behoeften van het bedrijfsleven, een zwakke MKB, gebrek aan innovatie en ondernemerschap, weinig lokale productie, achterblijvende export, etc. zijn immers bekende pijnpunten in Suriname. Ecosystemen, voor het verbinden van kennisinstellingen, bedrijfsleven en Start-Up & Innovatie Delta, zouden ook in Suriname kunnen zorgen voor een meer ondernemende, innovatieve en veerkrachtige MKB waarin menselijk kapitaal centraal staat.

Mahadew, geboren en getogen in Suriname heeft een achtergrond in process engineering, industrial management, strategisch management en international business. In Suriname heeft hij van 1983-1986 vanuit Grassalco gewerkt aan de feasibility study van het Gross-Rosebel goudproject (thans Rosebel Gold Mines) en van 1986-1989 was hij verantwoordelijk voor het sourcen van Surinaamse grondstoffen en receptontwikkeling voor het fabriceren van de Para Industries producten (tegels, glas en dakpannen). Mahadew is uitvinder van vijf patenten in de chemische technologie.

Mahadew is thans Managing Director van Dutch Council for International Business, Dean van International Business Development Academy and Professor of International Business & Strategic Management bij UBIS University in Geneve Zwitserland.

Voor eventuele vragen kunt u mailen naar dmahadew@dcibnet.nl
Advertenties