Studenten SMNR protesteren tegen zandafgravingen
18 Feb 2017, 10:02
foto
Gevaarzone Paramaribo Noord door de zandafgravingen. (Beeld: SMNR-studenten)


De studenten van de Masteropleiding Sustainable Management of Natural Resources (SMNR), cohort 2016/2017 aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, laten hun stem horen in de kwestie rond de zandafgravingen te Braamshoop. Zij verwijzen onder meer naar de belangrijke functie van Braamspunt bij de kustverdediging van Paramaribo Noord; de plek dient als een natuurlijke golfbreker, geven zij aan.

De SMNR studenten zijn momenteel bezig met de course 'Climatology & Hydrology' op de Masteropleiding, waarbinnen de diverse klimatologische en hydrologische aspecten worden besproken. Er zijn diverse punten zoals de zeespiegelstijging, kustbeschermingsmethoden, voordelen mangrove-aanplant en ook de situatie te Weg naar Zee besproken tijdens deze course, zeggen zij in een schrijven.

De SMNR studenten hebben de situatie van de zandafgravingen geanalyseerd. Volgens de regering gaan de vier concessiehouders schelpafgravingen slechts mogen verrichten ten westen van Braamspunt waar er landaanwinst plaatsvindt. Echter is deze 'landaanwinst zone' te Braamspunt een natuurlijke golfbreker voor een groot deel van Paramaribo Noord, melden de studenten.

Zij geven aan dat door de schelpafgravingen die plaatsvinden in deze 'landaanwinst zone' te Braamspunt, een gevaarzone voor de kust van Paramaribo Noord ontstaat. De verschillende golfen voor de kust van Paramaribo Noord zullen nu door de Noord Oost Passaat wind (NOP) met een sterkere golfslag vanuit de Atlantische oceaan worden blootgesteld aan de gevaarzone te Paramaribo Noord. In deze gevaarzone te Paramaribo Noord zal dan versneld landverlies (afkalvingen) plaatsvinden.

De SMNR studenten schrijven, geconstateerd te hebben dat het hier om belangen gaat van “enkele personen”. Echter stellen zij dat het landsbelang topprioriteit moet genieten. Er moet rekening gehouden worden met het gehele volk en het Surinaams nageslacht tot in de verre toekomst. Zij doen daarom per direct de oproep aan de regering om de schelpafgravingen te stoppen in landsbelang. “Laten wij de situatie van een tweede Weg naar Zee vermijden."
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July