VSB vindt dreigen met vakbondsacties onverstandig
23 Jan 2017, 19:07
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), wil samen met haar partners de regering ervan overtuigen om haar beleid drastisch te wijzigen. De voorzitter van de VSB, Bryan Renten schrijft in een persbericht dat de organisatie de bezorgdheid van C-47 over recente ontwikkelingen deelt, maar dat het dreigen met vakbondsacties in de private sector, onverstandig is.

Renten geeft aan dat de VSB en de vakbeweging maar in het bijzonder, C47, traditioneel partners zijn. "Dialoog is belangrijk in het sociale bestel en dreigen met het inzetten van machtsmiddelen naar private ondernemingen om concessies af te dwingen, is voor de fragiele economie onverstandig."

Renten verwijst naar een door C-47 gehouden assemblee van de arbeid op vrijdag 20 januari en schrijft dat de VSB evenals de vakbeweging en andere relevante groeperingen, de mening is toegedaan dat de regering tot op heden onvoldoende bereidheid heeft getoond om haar beleid drastisch aan te passen. Volgens hem is er bij de VSB onvoldoende vertrouwen in de bereidheid tot veranderen.

De VSB kiest ervoor om samen met haar partners in het overlegplatform concrete oplossingsmodellen aan de regering aan te bieden om haar ervan te overtuigen, dat haar beleid op nagenoeg alle punten drastisch moet worden gewijzigd. Renten geeft aan dat de VSB op zeer korte termijn in gesprek zal gaan met haar partner C-47, om de recente ontwikkelingen te evalueren en verder afspraken te maken.

Ook het slepend conflict met een deel van de onderwijsbonden heeft de aandacht van de VSB. De organisatie benadrukt dat de regering gericht moet werken aan een voor alle partijen aanvaardbare oplossing.
Advertenties

Monday 18 January
Sunday 17 January