Gesprek Ravaksur-regering brengt geen duidelijkheid
16 May 2016, 19:25
foto
Leden van de Raad van Vakcentrales in Suriname die een onderhoud hadden met een regeringsdelegatie. (Foto's: René Gompers)


"Onze standpunten dat de verhogingen van de stroomtarieven niet moeten doorgaan en dat er duidelijkheid moet komen over de deal met IMF, blijven overeind,” geeft Robby Berenstein, coördinator van Ravaksur, resoluut aan. De vakbeweging heeft vanmiddag een gesprek gehad met de regering onder leiding van vicepresident (vp) Ashwin Adhin. Het gesprek is niet bepaald vruchtbaar geweest, geeft Berenstein aan. Er komt een vervolggesprek waarbij de regering zal ingaan op de vragen die vanmiddag onbeantwoord zijn gebleven.

De vakbeweging heeft aan Adhin, geflankeerd door ministers Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, Soewarto Moestadja van Arbeid, raadsadviseurs Jules Wijdenbosch, Errol Alibux en Eddy Jozefzoon, de standpunten en eisen nogmaals verduidelijkt. Ook is de gedachte achter de protestmanifestatie van vrijdag nader uitgelegd. “We zijn niet komen praten over de verhoging van de stroomtarieven alleen. EBS is geen eiland, de impact van de verhoging treft alle sectoren en alle lagen van de bevolking,” legt Berenstein uit. “Wij kunnen de impact pas bespreken als er een integraal plan van aanpak is, een waarbij de schokken gegarandeerd opgevangen kunnen worden. Maar dat is er niet, zolang dat er niet is kunnen we niet praten over de stroomprijzen. Daar had de regering geen antwoord op.”

De vakbeweging is ook niet veel meer te weten gekomen over de overeenkomst met het IMF. “De vp heeft geen duidelijkheid kunnen geven,” deelt Berenstein mee. “Er komt een speciale vergadering waarbij op al die onduidelijkheden over IMF zal worden ingegaan.” Ook zullen de plannen van de VSB en KKF over stroomtarieven worden gepresenteerd. “Wij blijven op ons standpunt,” benadrukt Berenstein. “Het gaat niet om tarieven alleen. Van verhogingen kan er geen sprake zijn zolang andere zaken niet in orde zijn. Om eerlijk te zijn, zijn we daar niet in geïnteresseerd.” De vakbeweging kijkt uit naar de presentatie van het crisisplan 'dat vandaag is afgekomen' dat ook op de vervolgvergadering zal worden gepresenteerd. Wanneer het vervolggesprek komt moet nog worden bepaald.

René Gompers
Advertenties