Raffinaderij Paranam ongeschikt voor Bakhuis-bauxiet
12 Oct 2015, 01:56
foto


De raffinaderij van Suralco te Paranam is niet ontworpen voor de specifieke kwaliteiten van het bauxiet van het Bakhuisgebergte. De raffinaderij kan daardoor niet op een optimale wijze en tegen een optimale kostenniveau produceren bij het gebruik van het bauxiet van het Bakhuisgebergte. Voor exploitatie van het bauxiet van het Bakhuisgebergte is er een aanzienlijke investering nodig in het vervoer om de lange afstand tussen Bakhuis en Paranam te overbruggen. Om de voorraad van 300 miljoen metrieke ton bauxiet van het Bakhuisgebergte te ontginnen is er een concurrerende en stabiele energiebron nodig.

Multinational Alcoa noemt deze drie redenen op waarom het economisch niet haalbaar is om de Paranam raffinaderij te gebruiken voor het verwerken van de voorraden van het Bakhuisgebergte. Alcoa heeft de bauxietvoorraad van het Bakhuisgebergte eerder als een potentiële bron van bauxiet voor Suralco geïdentificeerd. Om de in Suriname gevestigde bauxietindustrie “duurzaam te ondersteunen en voort te zetten”, hebben de regering en Alcoa “de wens om zich te concentreren op de aanwezige mogelijkheden voor het ontwikkelen van een nieuwe Bakhuis raffinaderij met een ontwerp en schaal om op lange termijn wereldwijd concurrerend te zijn.” Als aan dit verlangen wordt voldaan, “zou de Bakhuis raffinaderij Alcoa’s derde fase in Suriname kunnen markeren.”

In de intentieverklaring die de regering en Alcoa Inc. zijn overeengekomen met het oog op de Suralco-crisis en de doelstelling om een lange termijn concurrerende industrie te ontwikkelen in Suriname zijn vier keerpunten beschreven. Alcoa zal de productie van de Paranam raffinaderij tot nul terugbrengen en zal de Suralco zijn verplichtingen jegens zijn werknemers en gepensioneerden nakomen. De regering en Alcoa zullen een ontwikkelingspartnerschap vormen om te definiëren en als mogelijk, de verdere uitvoering van worldclass mijnbouw en raffinage projecten uit te voeren op basis van het bauxiet van het Bakhuisgebergte.

Energie Afobaka duurder
Voorts komen partijen overeen om de energieprijs te stabiliseren. Zo zullen de regering en Suralco de huidige Afobaka energiekoopovereenkomst aanpassen om de waterkrachtprijs tot 31 december 2019 te stabiliseren. De energieprijs wordt vastgesteld op US$ 40 per vat met een jaarlijkse stijging van US$ 3,= per vat te beginnen in 2017. Op elke maandelijkse factuur wordt er een extra heffing van US$ 100.000,= toegevoegd en zal de regering voor alle extra geleverde energie boven de 700.800 MWh de vaste prijs van US$ 0,049 per KWh betalen. Op zijn beurt kwijt de Alcoa de opgebouwde schuld van de regering in 2014 vrij. Ook is de regering overeengekomen om al het beschikbare vermogen van de hydro-centrale af te nemen, inclusief het extra vermogen dat vrijkomt na de stopzetting van de productie van de Paranam raffinaderij. Als vierde punt is toegevoegd de vroegtijdige beëindiging van de Brokopondo-overeenkomst en de overdracht van de Afobaka Hydro Centrale op 31 december 2019.

Partijen zijn ook overeengekomen dat Alcoa de productie van de Paranam Raffinaderij onmiddellijk zal terugbrengen naar nul en mogelijk zal sluiten als Alcoa dat passend vindt. Ook erkennen partijen dat de intentieverklaring niet mag worden opgevat als “een contract, het bewijs van een contract of om juridisch bindend voor de partijen te zijn, noch is het de bedoeling dat de voorwaarden worden opgevat als exclusief.”
Advertenties

Wednesday 28 September
Tuesday 27 September
Monday 26 September