VSB verricht lobbywerk voor snelle instelling SER
29 Jul 2015, 00:53
foto
VSB-voorzitter Ferdinand Welzijn


Het bedrijfsleven, de vakbeweging en het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur, zullen bij de regering op aandringen om de Sociaal Economische Raad (SER) zo snel mogelijk in te stellen. Ferdinand Welzijn, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), zegt aan Starnieuws dat zijn organisatie bezig is met het lobbywerk. Welzijn hield een lezing voor het bedrijfsleven, vakbeweging en het Burgerinitiatief.

Afgelopen vijf jaar heeft de VSB gehamerd op het instellen van de SER en heeft niet geparticipeerd in het Tripartiet Overleg. Tijdens de informatieperiode die president Desi Bouterse gehouden heeft, hebben diverse organisaties aangedrongen op het instellen van de SER. De noodzaak wordt onderkend door de regering. Bouterse deelde mee dat het Financieel Economisch Platform dat ingesteld is, van korte duur zal zijn. Hierna zullen de bestaande organen het verdere werk doen.

Welzijn geeft aan dat de SER bij wet van 4 maart 2004 is ingesteld. Het doel is de ordening van sociaal economische activiteiten te bevorderen. De raad bestaat uit 13 leden: 5 op voordracht van de regering, 4 van werknemersorganisatie en 4 van ondernemersorganisaties. Daarnaast zijn er 6 vaste commissies voor sociale en economische aangelegenheden.
Advertenties

Monday 18 January
Sunday 17 January