Alle 51 gekozen volksvertegenwoordigers beëdigd
30 Jun 2015, 11:40
foto
Paul Somohardjo wordt opnieuw beedigd door fungerend voorzitter Ronald Hooghart. (Foto's: Raoul Lith)


Fungerend voorzitter Ronald Hooghart (NDP) heeft de gekozen volksvertegenwoordigers zojuist stuk voor stuk beëdigd. Een deel van de gekozenen heeft de eed of belofte afgelegd, bijgestaan door geestelijken. Anderen volstonden met de belofte. De oppositieleden hebben zich ook laten beëdigen door Hooghart. Het college treedt voltallig aan. NDP-voorzitter Desi Bouterse is ook gekozen, maar ziet af van het Assembleelidmaatschap. In zijn plaats is Hooghart opgeschoven.

De eedsformule is aan het begin van de vergadering voorgelezen door de griffier. Hierna volgde de individuele beëdiging in alfabetische volgorde. Diepakkoemar Chitan heeft in alle rust de belofte afgelegd. Raymond Sapoen legde de eed af. Zij zullen een aparte fractie vormen in De Nationale Assemblee. Sapoen en Chitan hebben een brief gekregen van Pertjajah Luhur dat ze teruggeroepen zijn.

Hooghart riep NPS-voorzitter Gregory Rusland naar voren voor de beëdiging. Hij vroeg hem of hij de eed of belofte zou afleggen. Toen Rusland zei 'eed' merkte Hooghart op 'V7?'. Hierop zei Rusland 'Zo waarlijk helpe mij God Almachtig', nog voordat Hooghart hem vroeg hem na te zeggen. "Heer Rusland, zegt u mij na", zei Hooghart daarna. "Omdat u V7 zei", antwoordde Rusland. Hij vindt dat Hooghart zijn godsdienst belachelijk probeerde te maken door V7 te zeggen. Hierna herhaalde Rusland de eed.

Paul Somohardjo, die al was beëdigd door president Desi Bouterse als fungerend voorzitter, is nog een keer door Hooghart beëdigd. Somohardjo vroeg hoeveel keren hij beëdigd wordt. Hooghart merkte op dat Somohardjo toch voor de samenleving opnieuw de eed of belofte moet afleggen. "Voor de tweede keer verklaar en beloof ik". Somohardjo heeft voordat de vergadering begon zich met redenen omkleed en in belang van de constitutie zich teruggetrokken als fungerend voorzitter. De bijeenkomst die iets na 10.00 uur begon duurde tot 11.30 uur.

Om 12.30 uur begint de openbare bijzondere vergadering van De Nationale Assemblee, waar na onderzoek van de geloofsbrieven de beëdigde volksvertegenwoordigers toegelaten worden. Daarna vindt de verkiezing van de voorzitter en vicevoorzitter van De Nationale Assemblee plaats.
Advertenties

Wednesday 06 December
Tuesday 05 December
Monday 04 December