VSB: Werkgever bepaalt over extra betaling op 24 november
14 Nov 2014, 13:00
foto


Werknemers die bij particuliere bedrijven werken, zullen op 24 november geen extra salaris ontvangen. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) adviseert werkgevers om hun bedrijfsactiviteiten op deze dag onverkort voort te zetten. De regering heeft 24 november tot een eenmalige vrije dag verklaard, maar deze niet gelijk gesteld met de zondag. De vrije dag heeft te maken met het Javaans Nieuwjaar (Sasi Sura).

De VSB merkt op dat aangezien 24 november 2014 niet valt onder dagen zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 van de Arbeidswet 1963, dienen alle werknemers op die dag arbeid te verrichten. Het is derhalve aan de werkgever gelegen zelf te bepalen of - en inhoeverre rekening zal worden gehouden met de bekendmaking van de minister
van Binnenlandse Zaken.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft krachtens de Personeelswet het gezag
en de bevoegdheid om over aangelegenheden van landsdienaren en daaraan
gelijkgestelden besluiten te nemen. De bekendmaking van de minister over
de vrije dag dient derhalve in dit kader te worden bezien, stelt het bestuur van de VSB.

Binnenlandse Zaken verduidelijkt dat aangezien 24 november niet gelijkgesteld is aan de zondag, dat:
- Overheidskantoren en daarmee ook de scholen op die dag hun deuren gesloten zullen houden.
- Het bedrijfsleven is in deze geheel vrij zelf een besluit te nemen over het wel of niet verlenen van diensten aan het publiek.
Advertenties