Pinas geeft prioriteit aan baggeren Surinamerivier
23 Aug 2010, 22:45
foto


Volgens Falisie Pinas, minister van Transport, Communicatie en Toerisme, geniet het baggeren van de Surinameriveir prioriteit binnen zijn beleidsdoelstellingen. Daarna zou de Nickerierivier aan de beurt zijn. Pinas zei dit vanochtend tijdens een kennismakingsbezoek aan de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS).

De bewindsman reageerde hiermee op het verzoek van MAS-directeur Michel Amafo die in een toespraak tot de minister de hoop had uitgesproken dat behalve de Surinamerivier ook de Corantijn, de Nickerierivier en de Commewijne binnenkort gebaggerd worden. Volgens Amafo zou het de economie ten goede komen: “Wanneer een ondernemer naar Suriname komt, is het eerste dat hij wil weten hoeveel vracht hij in elk schip kan vervoeren.”

Amafo streeft ernaar de beste maritieme autoriteit van Suriname te worden. Zijn toespraak was een uiteenzetting van plannen die op stapel liggen en projecten die nu uitgevoerd worden. Amafo beschouwt de ISO-certificering van de MAS als een van de mijlpalen van zijn organisatie.

Amafo zegt ook dat de MAS van plan is bronnen te creëren om aan geld te komen zodat zijn organisatie niet steeds bij de overheid hoeft aan te kloppen. Zo pleit hij voor een open scheepsregister waarbij rederijen en scheepvaartbedrijven niet per se naar Panama hoeven om zich daar te laten registreren maar dat net zo goed in Suriname kunnen doen.

Ook de veiligheid op de binnenvaarten werd onder de aandacht gebracht van de bewindsman: ”Niet alleen in het binnenland maken de kinderen gebruik van zwemvesten, ook in Wageningen en Commewijne. Daarmee is het voor ons een zorg dat de verplichting van zwemvesten nog niet algemeen is ingevoerd”, zei Amafo. Hij pleitte ervoor dat dit in de contractvoorwaarden wordt opgenomen bij de botenverhuur voor schoolvervoer.

Een heikel punt dat Amafo aansneed, was het feit dat de MAS niet beschikt over de titel op de grond waar het emplacement zich bevindt. Hij vroeg de bewindsman of dit in de toekomst in orde gemaakt kan worden. Ook Lloyd Read, voorzitter van de bond bij de MAS, benadrukte in zijn toespraak het belang van de titel op de grond: “Eigen grond betekent ook dat je in de gelegenheid bent om het als onderpand te gebruiken voor eventuele financiering. Terrein is de basis van ontwikkeling.” De bondsvoorzitter vroeg de bewindsman zijn invloed aan te wenden om het project dat de bond heeft opgestart om grond voor het personeel aan te vragen gestalte te doen krijgen.

Falisie wees in zijn toespraak op het belang van de MAS voor de waterwegen en voor de import en export. “Onze economie is afhankelijk van uw organisatie. U bent er verantwoordelijk voor dat onze waterwegen bevaarbaar zijn.” Hij prees de MAS voor de investeringen in de training van het personeel: “Getraind personeel, goed onderhouden vaarmaterieel en goed contact met de sector en de gebruikers vormen de basis voor ontwikkeling en vooruitgang.”

Falisie stak het personeel een hart onder de riem door te stellen dat het ministerie achter en naast de MAS staat om de gestelde doelen te realiseren. Hij gaat uit van een goede samenwerking. Tot besluit van zijn oriëntatiebezoek kreeg de minster een rondleiding over het terrein en een rondvaart op een van de loodsboten van de MAS.

Advertenties

Friday 21 June
Thursday 20 June