Grafsteen uit 18de eeuw krijgt andere plaats
21 Apr 2014, 07:00
foto
Het grafsteen van Charles Godeffroy dat is verplaatst naar het Openluchtmuseum Nieuw Amsterdam.


Het Openluchtmuseum Nieuw Amsterdam heeft dinsdag een grafsteen laten verhuizen van Alkmaar naar het museumterrein. Deze verhuizing heeft plaatsgehad met toestemming van de districtscommissaris en in bijzijn van de politie.

Het gaat om het grafsteen van Charles Godeffroy die overleden is in 1724. Godeffroy was getrouwd met een weduwe die eigenares was van vier plantages, waaronder Alkmaar. Vandaar dat het graf zich te Alkmaar bevond. Gerard Alberga, directeur van het Openluchtmuseum, heeft daarbij ook de hulp van archeoloog Benjamin Mitrasingh ingeroepen. Mitrasingh was totaal verrast, maar tegelijkertijd enorm ingenomen met het verzoek, “omdat bijna niemand dit doet.”

De enige archeoloog van Suriname zegt aan Starnieuws dat het bij wet verboden is om grafstenen en of grafresten te verplaatsen of mee te nemen, zonder toestemming van de bevoegde instanties. Hij legt uit dat hij geen forensisch onderzoek doet, dat doet de patholoog-anatoom, maar dat hij erop moet toezien dat dezelfde grafresten die worden opgegraven ook daadwerkelijk weer op de nieuwe plek worden begraven. “Er is dan geen sprake van grafschennis. Elke andere methode is dat wel.”

Mitrasingh wijst erop dat bij het ruimen van graven ook dezelfde werkwijze gevolgd moet worden. “Mensen maken misbruik van grafmateriaal. Er worden allerlei handelingen gepleegd met menselijke schedels en beenderen. En aan de andere kant worden ook de grafstenen, vooral die van marmer, gestolen.” De archeoloog vindt dat het openluchtmuseum een lans heeft gebroken met hoe het moet.

Bij het opgraven van de grafsteen zijn geen menselijke resten aangetroffen. Alberga vond het zonde dat de grafsteen helemaal vernietigd zou worden bij het opruimen van het terrein. De grafsteen zal worden hersteld en zal voortaan te zien zijn in het Openluchtmuseum.
Advertenties