Jogi wil antwoorden overname cassavefabriek door Staat
29 Jan 2014, 07:00
foto


Innovative Agro Processing Industries (IAP) NV is voor SRD 1 door de oprichters Robert Power en Kamla Madho verkocht aan de Staat Suriname. Bij notariële akte van 3 april 2013 zijn de aandelen van NV IAP overgedragen aan de Staat Suriname. Assembleelid Mahinder Jogi (Nieuw Front/VHP) zegt aan Starnieuws dat voor het opzetten van de fabriek bijkans US$ 1 miljoen schenkingsmiddelen van China is gebruikt. Hij zal tijdens de begrotingsbehandeling opheldering vragen waarom twee particulieren het bedrijf hebben opgezet dat achteraf is gekocht door de Staat.

Aan de verkoop ging een missieve van de Raad van Ministers vooraf d.d 4 maart 2013, no 177. De NV IAP, welke werd opgericht op 7 februari 2012, had onder andere als doel om grootschalig cassave op te kopen, dit te verwerken tot cassavemeel en te exporteren naar onder andere Barbados. Voor de oprichting werd er een verklaring van geen bezwaar gegeven door president Desi Bouterse, bij een resolutie van 438/12. Medio december 2012 werd deze gedeeltelijk afgebouwde fabriek feestelijk geopend door de president.

"Het bedrijf zou dan moeten produceren. Haast niemand die recent naar de fabriek is geweest, kan geloven dat daar US$ 1 miljoen is geïnvesteerd. Vanaf de opening door de president tot heden is er nauwelijks cassave opgekocht en verwerkt. Ik vraag me af of die US$ 1 miljoen daadwerkelijk daar is geïnvesteerd, of is een deel voor andere doeleinden gebruikt? Jogi vindt het ook vreemd dat op de begroting van het ministerie van Financiën voor dit jaar SRD 2 miljoen geraamd is voor NV. IAP als zijnde operationele kosten en investeringen in de startfase. Het assembleelid vindt het vreemd dat de NV niet bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij of Handel en Industrie is ondergebracht. Jogi vindt de gang van zaken rond de cassavefabriek erg demotiverend voor de agrariërs en plaatst ernstige aantekeningen bij de gang van zaken.
Advertenties

Thursday 21 September
Wednesday 20 September
Tuesday 19 September