Column: Zoon van de president
05 Sep 2013, 04:00
foto
Staatshoofd Desi Bouterse en echtgenote zijn samen met Dino en minister Winston Lackin vorig jaar onderscheiden door de president van Equatoriaal Guinee.


Wereldwijd heeft de aanhouding van Dino Bouterse de aandacht getrokken. Dat is logisch, want de 40-jarige Dino is de zoon van het staatshoofd van de republiek Suriname. Dat maakt de arrestatie tot wereldnieuws. Omdat het gaat om de president van Suriname, legt deze aanhouding een smet op de natie.

President Desi Bouterse zei dat het hier gaat om een goed opgezet scenario, dat tot op de puntjes perfect is uitgewerkt. De timing kon niet beter. Vlak rond de Unasur-top vindt de aanhouding plaats. Bouterse zei gekozen te hebben voor ’s landsbelang waarbij hij als staatshoofd zijn taken heeft vervuld, terwijl hij als vader geraakt is.

Hoewel Bouterse stelt dat hij kiest voor het presidentschap en het land op de eerste plaats komt, heeft hij de Unasur-top gebruikt om zijn ambtgenoten uitvoerig in te lichten over de arrestatie. Diverse staatshoofden hebben hun sympathie betuigd met de president, terwijl twee zelfs hun advocaten beschikbaar hebben gesteld in deze case. Ook de Surinaamse justitie zal worden ingezet, deelde de president mee.

Als vader houdt hij zich niet bezig met de persoonlijke activiteiten van Dino, want die is een volwassen man met dertien kinderen. Dino is geen lid van de Counter Terrorism Unit (CTU), ondanks dat vader Desi als president zei dat zijn zoon behoort tot de allerbesten en daarom mede leiding hieraan gaf. Dino reisde, omdat hij zoon is van de president, op een diplomatiek paspoort, genoot diverse privileges en ontleende macht aan de positie van zijn vader.

Terwijl er sinds 20 augustus een internationaal arrestatiebevel was uitgevaardigd tegen Dino, bleek niemand in Suriname hiervan op de hoogte te zijn. De president antwoordde dinsdag op een persconferentie dat hij geen kennis van het bevel droeg. Hoe is het mogelijk dat deze informatie niet bekend was, terwijl Suriname bij diverse internationale organisaties die zich bezighouden met grensoverschrijdende criminaliteitsbestrijding is aangesloten. Hebben deze organisaties Suriname met opzet niet geïnformeerd?

Het is volgens Bouterse een scenario met het doel om de Unasur-top te laten mislukken. De vader, de president, weet niet waarom Dino is gearresteerd. Nu pas zal deze zaak worden uitgezocht. De fout ligt niet bij Dino en zeker niet bij zijn pa. De vinger wordt naar anderen gewezen. De Surinaamse politieke traditie volgende, zou het niet realistisch zijn om te verwachten dat de president zou aftreden. Maar tenminste had hij als ‘vader des vaderlands’ SORRY kunnen zeggen tegen het volk dat wereldwijd te schande is gezet met de arrestatie van ‘the son of the president’.

Nita Ramcharan

Friday 10 April
Thursday 09 April
Wednesday 08 April