Foliumzuur belangrijk bij terugdringen babysterfte
23 May 2013, 04:30
foto
Foliumzuur tabletten


Vrouwen die een baby willen, moeten minimaal vier weken vóór de conceptie tot minimaal acht weken hierna foliumzuur innemen. De kans op het ontstaan van ernstige aangeboren afwijkingen, zoals open ruggetjes wordt met 50-70% verlaagd. Daarnaast heeft foliumzuur ook een beschermend effect op aangeboren hartafwijkingen en lipspleten. Het juiste gebruik van deze tabletten, kan helpen om de babysterfte landelijk terug te dringen.

Het St. Vincentius Ziekenhuis doet samen met TNO Gezond Leven uit Leiden, Nederland een onderzoek naar het juist gebruik van foliumzuur door zwangere vrouwen. De tussentijdse resultaten tonen aan dat 75% van de zwangere vrouwen in ziekenhuis wel enige kennis hadden over de voordelen van het gebruik van foliumzuur, maar dat slechts 16% van de ondervraagden foliumzuur op de juiste manier hebben gebruikt. De meeste zwangere vrouwen zijn hiermee gestart nadat zij reeds zwanger waren. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat er grote behoefte is aan meer informatie over het juist gebruik van foliumzuur door zwangere vrouwen.

Informatie belangrijk
Volgens onderzoeksleider Ashna Mohangoo van TNO Gezond Leven is het sinds 1991 bekend dat het juist gebruik van foliumzuur ook gunstige effecten hebben op het voorkómen van zwangerschapsvergiftiging en vroeggeboorte. Het juist gebruik van foliumzuur kan dus bijdragen aan het terugdringen van de babysterfte rondom de geboorte. Vandaar dat het foliumzuuronderzoek deel uitmaakt van het Perisur initiatief van het St. Vincentius Ziekenhuis en TNO Gezond Leven om de babysterfte in Suriname te helpen terugdringen.

62% van de zwangere vrouwen had kennis over foliumzuur gekregen van de huisarts. Dit geeft aan hoe belangrijk de eerste lijn is voor het verkrijgen van informatie over gezonde zwangerschappen. Wel zorgelijk is het feit dat 18% van de vrouwen die wel kennis hadden over de voordelen van foliumzuur dit toch niet gebruikten. Als belangrijkste redenen daarvoor werd opgegeven dat de huisarts dit niet had voorgeschreven en onbekendheid wanneer het moest worden ingenomen, zegt het het ziekenhuis in een persbericht.

Uitbreiding onderzoek
Het onderzoek toont aan dat zwangere vrouwen zonder kennis over foliumzuur relatief jonger zijn, een lagere opleiding hebben en onverzekerd zijn. Het Perisur project beveelt enkele interventies aan, zoals het opvoeren van voorlichting via de zorgverleners (huisartsen, gynaecologen en verloskundigen) en het aanbieden van voorlichting in meerdere talen. Mede met het oog op de vele ongeplande tienerzwangerschappen wordt ook aanbevolen om de voorlichting aan jongeren vroegtijdig te starten op scholen.

Manodj Hindori, algemeen directeur van het St. Vincentius Ziekenhuis, geeft aan dat meerdere zorginstellingen belangstelling hebben getoond voor het foliumzuuronderzoek. Aanbevolen wordt om via het ministerie van Volksgezondheid na te gaan in hoeverre ook eerstelijnsinstellingen en overheidsziekenhuizen kunnen participeren in een uitgebreider onderzoek naar het juist gebruik van foliumzuur. Op die manier kunnen ook andere risicogroepen herkend worden en kunnen de interventies op grotere schaal worden toegepast.
Advertenties

Friday 21 June
Thursday 20 June