Kapitein Pane: ‘Natuurreservaat Galibi moet behouden worden’
15 Feb 2013, 20:30
foto
WWF-directeur Dominiek Plouvier drukt RGB-minister Ginmardo Kromosoeto de hand, na het overhandigen van een cheque van USD 70.000.


"Het natuurreservaat Galibi moet behouden worden voor Suriname, de wereld en de komende generaties". Dit zijn woorden van kapitein Ricardo Pane, gisteren bij de officiële start van het zeeschildpadden legseizoen in het natuurreservaat Galibi. Bij deze gelegenheid waren aanwezig de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Ginmardo Kromosoeto, directeur van WWF Suriname, Dominiek Plouvier, waarnemend hoofd van LBB Hesdey Esajas en dorpelingen.

Pane gaf sterk geëmotioneerd het belang aan van de bescherming van de zeeschildpadden in relatie met de weerbaarheid van de plaatselijke bevolking. De dorpsgemeenschappen Christiaan- en Langamankondre vormen Galibi met een bevolking van ruim 800 bewoners. De huidige locatie waar Babun Santi zich bevindt, werd in 1969 ingesteld, maar oorspronkelijk bewoond door de dorpelingen. Bij de vestiging van het natuurreservaat moesten zij verhuizen.

Restant uit koloniale tijd
Verschil van inzichten zorgde in de loop der jaren voor problemen met de Stichting Natuurbehoud Suriname. Het kan er bij de plaatselijke bewoners niet in dat de koloniale overheid en later opeenvolgende regeringen zich niet bekommerden om de verdere ontwikkeling van de gemeenschap. "Integendeel", zegt Pane mismoedig. “500 jaren na Columbus, ondanks onze strijd voor grondenrechten als oorspronkelijke bewoners en ondanks het feit dat de zeeschildpadden eeuwenlang door onze voorouders zijn beschermd, worden we bestempeld als stropers."

Plouvier ziet deze houding als een restant uit het koloniaal verleden. Hij geeft aan dat de natuurbeschermingswet is opgesteld in 1954, toen Suriname nog een kolonie was. "En naar de visie, waarbij de overheid natuurbescherming opdringt, zonder de lokale bevolking erbij te betrekken.” Hij ziet meer in samenwerking. Om deze samenwerking gestalte te geven overhandigde hij een cheque van US$ 70.000 aan Kromosoeto.

Samenwerken belangrijk
Ook de bewoners van Galibi willen met alle actoren samenwerken om het natuurreservaat te behouden. Zij zijn blij met aanwezigheid van Kromosoeto. "Het is voor de eerste maal dat wij hier een minister mogen begroeten", zegt Pane. Dat de minister hier is, geeft aan dat hij van goede wil is.”

Kromosoeto, die zich bij dit bezoek uitgebreid liet informeren, surveilleerde in de nacht samen met de jachtopzieners, toen de zeeschildpadden legplaatsen opzochten op het strand. Hij gaf aan dat de bewoners over veel kennis en ervaring beschikken. “We houden er in ons beleid rekening mee, dat de lokale bewoners een bijdrage leveren aan het natuurbehoud en daarmee de zeeschildpadden beschermen. Ook de internationale verdragen nemen wij mee”, zegt hij.

Isaak Poetisi
Advertenties

Saturday 26 November
Friday 25 November
Thursday 24 November