Droge grondbewerking te Henar weer optimaal mogelijk
19 Sep 2012, 17:30
foto
De vernieuwde brug te Serie 21, Nickerie.


De primaire wegen in het Henar- en Europoldergebied zijn in de afgelopen weken van zand voorzien door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), regio West. Ook is hun regulier onderhoud intensiever aangepakt. Padiboeren uit dit gebied zullen hun arealen nu met minder problemen kunnen afoogsten en klaarmaken voor het nieuwe seizoen.

Het gaat om een gebied groot 20.000ha dat nu makkelijker bereikbaar is voor het afoogsten en de droge grondbewerking. Te Serie 21 is de brug over de hoofdlozing compleet vernieuwd en hetzelfde zal gebeuren in de Nanipolder. Ook zullen de verschillende overlaten waarvan de bediening is vernield, worden hersteld, meldt de voorlichtingsdienst van LVV-regio West.

Droge periode
De droge periode houdt al enkele weken aan en verwacht wordt dat zij tot ver in de maand oktober zal duren. LVV-regio West zal van deze weersomstandigheden gebruikmaken om diverse projecten die op andere momenten in het jaar niet kunnen worden uitgevoerd, te realiseren. De padiboeren krijgen zo de kans om optimaal hun areaal te bewerken. Het zal na twee seizoenen zijn dat zij de gelegenheid krijgen de droge grondbewerking goed ter hand te nemen en hun arealen kunnen egaliseren.

Het ministerie was in Wageningen al bezig met onderhoud en herstel van wegen. Dit werk wordt binnenkort opgeleverd. “Het is de bedoeling dat de landbouwers zich zo min mogelijk zorgen hoeven te maken over de infrastructuur waardoor zij zich beter kunnen concentreren op de verlaging van hun productiekosten, en het bereiken van een hogere opbrengst van betere kwaliteit”, vat de publiciteitsdienst het belang van de werkzaamheden samen.
Advertenties

Tuesday 19 January
Monday 18 January
Sunday 17 January