Criminaliteit in Boven-Suriname wordt aangepakt
31 Jul 2012, 20:30
foto
De delegaties van Justitie & Politie en Regionale Ontwikkeling op bezoek te Asindohopo. (Foto: RO)


Dorpen in het Boven-Surinamegebied zullen geen schuilplaats meer zijn voor criminelen. Ook komt er in die streek op verzoek van de bewoners dit jaar nog een politiepost. Dit zijn enkele van de toezeggingen die dorpsbewoners van Asindohopo en minister Edward Belfort van Justitie en Politie (JusPol) elkaar over en weer deden afgelopen weekend.

Belfort was samen met zijn collega van Regionale Ontwikkeling, Stanley Betterson voor een kennismakingsbezoek bij de granman der Saramaccaners, Belfon Aboikoni. Zij waren vergezeld van directeuren en onderdirecteuren van de betrokken ministeries en het assembleelid Hugo Jabini (Mega Combinatie/NDP). Dit meldt het ministerie van RO.

Criminaliteit uitroeien
In een krutu is er van gedachte gewisseld met het traditionele gezag en bewoners van het gebied. Een heet hangijzer was de aanpak van criminaliteit. Belfort gaf aan dat criminaliteit aan de wortel moet worden aangepakt. Volgens hem ligt het probleem voor een groot deel aan het feit dat vaders hun verantwoordelijkheid niet nemen en moeders alleen achterlaten met kinderen. Hierdoor kan het komen dat kinderen niet genoeg aandacht en liefde krijgen, waardoor zij eerder geneigd zijn het verkeerde pad op te gaan.

De minister deed daarom een beroep op de mannen om hun verantwoordelijkheden te dragen. De overheid zal haar deel doen door het opzitten van een politiepost in het gebied. Verder vroeg hij de mensen alert te zijn en er voor te waken dat hun dorp een schuilplaats wordt voor criminelen.

Zelfwerkzaamheid
Betterson gaf in een uiteenzetting over ontwikkeling aan dat het van belang is dat men niet wacht op de overheid, maar zelfwerkzaamheid betracht. “Mensen moeten hun eigen vooruitgang en ontwikkeling in de hand nemen en richting geven aan hun eigen ideeën. Hierna kan de overheid ondersteuning geven en moet er een samenwerking tussen overheid en de gemeenschap zijn. We moeten elkaar aanvullen”, zei de minister.

De granman zei verheugd te zijn de ministers te mogen ontvangen, aangezien het de eerste keer is dat een minister van Justitie en Politie samen met die van Regionale Ontwikkeling daar een bezoek brengt. De gastheren hadden vooraf een aantal knelpunten op een rij gezet en namens de gemeenschap gaf kapitein Humphrey Bappa deze door aan de gasten. Trainingen voor basya’s, kapiteins en lokale krachten ter ondersteuning van de politie staan hoog op de lijst. Ook willen zij meer poliklinieken en scholen in de dorpen. In de droge tijd zijn de rivieren slecht begaanbaar en vervoer van patiënten en kinderen is dan moeilijk. Andere problemen die de kapitein naar voren bracht, hebben te maken met gebrekkige faciliteiten voor vrachtvervoer in de omgeving van Grandam, slechte elektriciteitsvoorziening en weinig mogelijkheden tot het houden van krutu’s. De mensen willen ook graag aanleg van aanmeersteigers in de verschillende dorpen.
Advertenties