Ex-directeur Staatsolie voor verkoop aandelen staatsbedrijven
17 Jul 2012, 06:00
foto
Eddy Jharap, ex-directeur van Staatsolie.


De toenmalige directeur van Staatsolie, Eddie Jharap, vindt dat 20 tot 25 procent van de aandelen van staatsbedrijven op de lokale markt geplaatst kan worden. Staatsbedrijven moeten ook een beetje op commerciële bedrijven lijken. Door gedeeltelijke privatisering zal een brede participatie van aandeelhouders mogelijk zijn, waarbij ook personeel kan deelnemen.

Deze mening maakte Jharap onder andere kenbaar in oktober 2005, bij de opening van het toernooi van staatsbedrijven (CTSS-Plus). Jharap laat Starnieuws weten dat hij nog steeds achter deze visie staat. Hij merkte op dat staatsbedrijven het moeilijk hebben. Enkele zijn op de veiling terechtgekomen en andere dreigen over de kop te gaan. Hij merkte op dat bedrijven niet door de overheid gesubsidieerd kunnen worden als vroeger omdat er geen ontwikkelingspot meer is. Hij benadrukte dat arbeidsplaatsen verloren gaan en opgebouwde pensioenen in de bedrijfsvoering zijn opgegaan.

Beter balans
"Door deelname van meerdere aandeelhouders kan er een beter balans gevonden worden tussen de vaak korte termijn wensen van de regering als grootaandeelhouder en het commercieel belang en de continuïteit van het bedrijf op langere termijn. Ook zal de benoeming en besturing van de bedrijven stabieler en beter voorspelbaar worden. De werkgelegenheid kan behouden worden en de lange termijn belangen van de klanten ook beter worden gediend. De groot-aandeelhouder, de regering, ontvangt cash met de verkoop van een deel van de aandelen", legde Jharap uit.

De topmanager zei dat het CTSS-Plus toernooi hem heeft geïnspireerd om na te denken over het versterken van de positie van de staatsbedrijven. Bedrijven zoals Fernandes en Suralco deden mee aan het toernooi. "Dat zijn ook oude bedrijven en ze draaien nog steeds goed", merkte Jharap op. Hij vroeg de werknemers van de staatsbedrijven om na te denken over de verkoop van aandelen en deze kwestie te bespreken met de directies en de bonden. Die moeten dan voorstellen doen aan de regering als grootaandeelhouder.
Advertenties