Begroting 2020: Subsidie EBS SRD 950 miljoen
09 Sep, 00:00
foto
De Afobaka-stuwdam. (Foto: René Gompers)


Voor het komende begrotingsjaar zullen de voordelen van de gewijzigde Brokopondo Overeenkomst niet te zien zijn. De regering heeft herhaaldelijk aangegeven dat het vroegtijdig beëindigen van de Brokopondo Overeenkomst en de overname van de Afobaka stuwdam Suriname in elk geval voordelen voor wat betreft haar energierekening zou bieden. Op de begroting voor 2020 heeft de overheid SRD 950 miljoen opgenomen voor subsidie aan de Energiebedrijven Suriname NV (EBS).

De overheid verschaft subsidies aan EBS die de inkoop van elektriciteit en brandstoffen, evenals schuldbetalingen, ondersteunen en daardoor de stroomlevering aan gezinnen, bedrijven en instellingen gegarandeerd blijft. De raming voor het totaal van SRD 950.000.000,- omvat de subsidies voor stroomleveringen door Suralco en SPCS, olieleveranties door Staatsolie en schuldaflossing voor de transmissielijn."

Eén van de speerpunten in de discussies voor de wijziging van de Brokopondo Overeenkomst waren de hoge energiekosten die Suriname betaalt aan de Suralco. De motivatie van de regering was dat met het vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst en de overname van de hydrocentrale Suriname miljoenen zal besparen. Op  jaarbasis betaalt Suriname meer dan US$ 70 miljoen aan Suralco voor de energielevering. In de 15 jaren die Suriname vervroegd de Afobaka-dam overneemt zou het land US$ 1,1 miljard besparen, werd herhaaldelijk van regeringszijde aangegeven.

De regering streeft ernaar om de dam op 31 december 2019 over te nemen. Dat houdt in dat er nog geen verandering komt in het subsidiebeleid van de regering naar de EBS toe. De begroting voor het dienstjaar 2020 verschilt in grote lijnen niet veel van de begroting 2019. Het begrotingstekort in de eerste zes maanden van dit jaar was het begrotingstekort 3.0% van het BBP en het financieringstekort 2.7 % van het BBP. Het ministerie van Financiën voorspelt dat  in de komende jaren de economische groei en het inkomen per capita zullen toenemen, "dit onder beheersbare inflatie en een afnemende schuldenpositie." Volgens de begroting 2020 zullen de aflossingen hoger zijn, terwijl nieuwe leningen zullen afnemen. "Ook het voorziene afnemende tekort zal hiertoe instrumenteel zijn."

De staatsbegroting 2020 moet op 1 oktober worden ingediend. Het is nu naar de Staatsraad voor advies. 

Thursday 12 December
Wednesday 11 December