AWB vecht ontslag 16 werknemers Isoper aan
25 Jun, 04:43
foto
Vakbondsleider Armand Zunder. (Foto: René Gompers)


De Algemene Werknemersbond (AWB) gaat de 16 ontslagen bij contractor/uitzendbureau Isoper NV, aanvechten. De bond stelt dat de gronden voor ontslag niet valide zijn en dat de mensen gewoon weer aan het werk moeten. De werkgever moet zich houden aan gemaakte afspraken. De bond heeft een brief gestuurd naar de leiding van Isoper met standpunten en voorstellen voor een arbeidsovereenkomst. 

Bestuursleden van de AWB hebben op een persconferentie, bij het hoofdkwartier van de Progressieve Werknemersbond (PWO), uitgelegd over de problemen waarmee hun leden zijn geconfronteerd. Er is naast de toestand bij Isoper ook gesproken over de problemen bij het Zorghotel. De bond zoekt voor de 46 personen voor wie het ziekenhuis ontslag heeft aangevraagd, een 'zachte landing'. Met Isoper wil de bond een arbeidsovereenkomst sluiten voor de werkers. 16 van de 20 arbeiders is ontslag aangezegd. De bond veegt de redenen voor ontslag van tafel. 

De contractors die vanuit Isoper bij Staatsolie werken, zijn technici die installaties bouwen. Een deel van de groep was ook aanwezig op de persconferentie. Deze werknemers staan door hun werk aan grote gevaren bloot. Daarom hebben ze naast de Surinaamse Ongevallen Verzekering (SOR) die alleen bedrijfsongelukken regelt, ook recht op een Ongevallen verzekering, stelt Zunder. “Want wat als het ergste gebeurd en zij door een ongeluk naar het hiernamaals trekken? Een probleem voor de nabestaanden,” vreest Zunder. Maar de werkers hebben geen Ongevallenverzekering. Dat is een van de knelpunten in de kwestie. 

Al in 2017 zijn de problemen begonnen, geeft Zunder aan. Toen was er een toezegging gedaan voor het aanpassen van de salarissen en andere arbeidsvoorwaarden. In hetzelfde jaar hebben ze de eerste verhoging gehad. De tweede verhoging en de aangepaste arbeidsvoorwaarden zijn tot nu toe uitgebleven, deelt Zunder mee. Op 18 juni hebben de werknemers erop gestaan dat er minstens een toezegging zou komen. In plaats daarvan zijn ze op straat gezet, is hen de toegang tot het terrein ontzegd, hebben geen werkopdracht gekregen en zijn ze uiteindelijk ontslagen. Uit onderzoek van AWB blijkt dat maar voor een deel van de 16 personen een ontslagvergunning is aangevraagd. De bond merkt op dat er een verdeel en heers politiek wordt gevoerd door het bedrijf dat een Nederlandse leiding heeft.

“Dit is onacceptabel in ‘decent work’ verhoudingen in ons land. Dat kunnen wij niet accepteren,” zegt Zunder. “Vanaf vandaag zullen de arbeiders afdwingen dat ze weer in dienst worden genomen en hun werkzaamheden hervatten.”  De bond en de arbeiders maken zich ook zorgen over de opgebouwde rechten, waaronder hun pensioenen. Zunder deelt mee dat bepaalde bedragen altijd zijn ingehouden en waarschijnlijk niet zijn afgedragen. “Maar nu blijkt dat dit bedrijf en daaraan gekoppelde bedrijven een groot raadsel voor de overheidsinstanties zijn” stelt hij. “Omdat zij absoluut niet op regelmatige wijze, dan nooit deze sociale premies afdragen. Dat vinden wij ook een kwalijke zaak ten opzichte van de wrokomans.” 

René Gompers