Onderwijsbonden gooien het kind met het badwater weg
21 Apr, 18:51
foto


De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols) is tevreden met het besluit dat genomen is door minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, als gevolg van het terechte protest van een belangrijk deel van de leerkrachten tegen het voorgenomen ontslag van de leerkracht van Brokopondo.
De voorzitter van de Fols, M. Nerkust, geeft de minister ook een sneer en zegt, dat zij eerst het onderzoek had moeten afwachten, voordat ze in De nationale Assemblee gezegd zou hebben, dat de bewuste leerkracht ontslag wordt aangezegd.

De voorzitter van de Bond van Leerkrachten bij het Technisch Onderwijs had al eerder verklaard dat de plooien met de minister waren glad gestreken en overeenstemming te hebben bereikt over het incident op LBO Brokopondo. De voorzitter van de BvL-ALS had zich in deze kwestie ook achter het optreden van de leerkracht geschaard.

Op zichzelf is het opkomen van de vakbonden voor de vakbondsrechten van hun leden volledig terecht, waren het niet dat arbeids- en vakbondsrechten ook mensenrechten zijn, zoals ook het recht op onderwijs, het recht op bescherming, het recht om je vrij te verplaatsen e.d.

Opvallend is dat bij géén van de vakbondsvertegenwoordigers en de minister, één kritische noot is geuit ten aanzien van de rechten van het kind, die met de haren over het schoolterrein is gesleept door de bewuste leerkracht - wat het eigen gedrag of reden van de leerling ook mag zijn.

Leerkrachten hebben ook een opvoedkundige taak en moeten vooral pedagogisch verantwoord omgaan met mijn en uw kinderen op school. Daarvoor worden ze betaald en dat behoort tot hun takenpakket. Als ze pedagogisch niet uitgerust zijn om deze taken te kunnen volbrengen, moeten ze de eer aan zichzelf houden of door de minister de laan worden uitgestuurd.

Kunt u zich ook nog het wenkbrauw-incident op de Muloschool op Henar-Nickerie herinneren. Daar hebben de leerkrachten, vakbondsleiders en de minister het tot nu toe toch ook volledig laten liggen en afweten, door de zaak in de doofpot te stoppen, waarbij er ook sprake was van strafbare handelingen gepleegd door de directeur van de school, door het schenden van de persoonlijke integriteit van de leerling.

Heeft de minister, zoals in het recent geval, daarbij ook niet bewust gemarchandeerd met de rechten van het kind, door haar rechten volledig te negeren. In al de opvoedkundige pedagogische gevallen valt tot op heden niets te merken van het beleid van de minister dat zij ook nog afgestudeerd is als psycholoog.
Ouders en leerlingen let op uw zaak, want als het werkelijk om de rechten van uw en mijn kind gaat, geeft geen van de stakeholders en beleidsmakers thuis en wordt het kind met het badwater, tot nu toe, altijd weggegooid.

Mr. Ramesh Malahe
Advocaat

Wednesday 21 August
Tuesday 20 August
Monday 19 August