Milieu-vraagstuk staat hoog op agenda Suriname
10 Feb, 02:51
foto
Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons over de klimaatsverandering en wetgeving. (Foto's: Raoul Lith)


“De classificatie voor Suriname als nummer 1 land in de wereld met de meeste bosbedekking heeft te maken met High Forest Cover and Low Deforestation (HFLD). Dat wil zeggen dat Suriname de leiderspositie heeft als het gaat om landen met een hoog percentage bosbedekking en een lage percentage ontbossing,” zegt Winston Lackin, ambassadeur Milieuaangelegenheden. Van 12 tot 15 februari houdt Suriname een high level milieu conferentie waaraan nationale belanghebbenden en internationale vertegenwoordigers zullen participeren.

Om de positie van Suriname als groenste land te behouden, moeten de mogelijkheden bekeken worden hoe een financiële compensatie tot stand moet komen. Tijdens de conferentie is Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons een van de sprekers. Zij gaat over de financiële mogelijkheden voor het toekennen van een prijs voor carbon en over wetgeving praten. “Wij hebben als parlement besloten dat milieu fundamenteel een heel belangrijk vraagstuk is. En ook klimaatverandering die nu optil is, is zo belangrijk voor het voortbestaan van niet alleen onze economie maar zelfs van de wereld,” zegt de Assembleevoorzitter. Ze geeft aan dat er samen wordt gekeken naar deze vraagstukken en dat er stappen worden ondernomen.

Simons merkt op dat Suriname een van de initiatiefnemers is om binnen ParlAmericas, de organisatie van parlementen binnen de OAS-landen, een klimaatnetwerk op te zetten. Dat is sinds 2017 het geval waarbij zij vicevoorzitter van het netwerk is. “Suriname is actief bezig met het klimaat en we blijven internationaal hameren op het feit dat HFLD-landen een bijdrage leveren”. De DNA-voorzitter geeft aan dat er ongeveer tien grote landen zijn die bijna 70 procent van alle emissies de lucht in sturen. “Hoe hard wij ons best ook zouden doen, als zij niets doen, zal er toch niets verbeteren aan de situatie waarin we zitten. Die boodschap brengen we inderdaad overal”.

Krachtig geluid
Lackin geeft aan dat de HFLD-landen zich lang hebben voorbereid als het gaat om een krachtig geluid te laten horen aan de wereld. Wanneer het gaat om toegang naar financiën die ons moet helpen om de negatieve gevolgen die we ondervinden van klimaatverandering. De milieu ambassadeur zegt dat ervoor Suriname een extra gegeven bij komt kijken. Naast de unieke situatie als groenste land zijn we ook een van de meest bedreigde landen als gekeken wordt naar lage kustlijn.

“Wij vinden, die opvatting hebben we en die discussie voeren we, dat je niet kan verwachten van kleine ontwikkelingslanden als Suriname met de schaarste middelen waarover wij beschikken dat die gestopt moeten worden in hele dure infrastructurele werken. Wanneer het gaat over kustbescherming, wanneer het gaat over adaptatie, mitigatie zaken die verplicht worden uit het Parijs akkoord,” stelt Lackin. Hij doelt erop dat Suriname geen veroorzaker is van klimaatverandering. Integendeel betekenen de bossen veel meer voor de wereld.

Hoewel de conferentie officieel op 12 februari begint, wordt er een dag eerder gestart met een nationale activiteit in samenwerking met de United Nations. Hierbij zal in de setting van een workshop met verschillende instanties worden nagegaan wat er aan kennis en knowhow is om professioneel project dossiers te schrijven om makkelijk toegang te krijgen tot financiële middelen die in relatie gebracht kunnen worden met klimaatverandering.

Raoul Lith

Saturday 20 July
Friday 19 July
Thursday 18 July