Abdoel: Inbeslagname geld lijkt veel op politieke actie
20 Jul, 12:29
foto
Assembleelid Amzad Abdoel, voorzitter vaste commissie Financiën. (Foto: Raoul Lith)


De geheimhouding van de achter gesloten deuren gehouden vergadering over de geldverzendingen via Nederland, is opgeheven. De informatie die minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in comité-generaal heeft gegeven aan De Nationale Assemblee, mag gedeeld worden met het publiek. Assembleelid Amzad Abdoel (NDP) om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de actie van Nederland vraagtekens oproept. "Het lijkt wel erg veel op een politieke actie die erop gericht is om de economische groei van Suriname die voor dit jaar geprognosticeerd is, te stuiten," zegt Abdoel.

"Als ik de minister goed heb gevolgd, ligt het in beslag nemen van de 19, 5 miljoen euro en daarna 4 miljoen door het Nederlandse Openbaar Ministerie niet aan het niet voldoen aan regels van de Financial Action Task Force. Volgens de minister voldoet Suriname aan al die regels. Ook ligt het niet aan de toezichthoudende taak van Centrale Bank van Suriname. Daar vindt ook alles correct plaats," legt Abdoel uit. De CBvS stuurt al enige jaren geld via Schiphol naar haar correspondentbank in China. Die bank zorgt ervoor dat de verdere transacties plaatsvinden. Alle stukken die nodig zijn om geld te versturen, worden altijd correct door de CBvS ter beschikking gesteld van de douane. Echter is bij het geval van de 19,5 miljoen euro extra informatie opgevraagd. Informatie die volgens de wetgeving van Suriname niet zomaar prijsgegeven kan worden, merkt Abdoel op.

De inbeslagname van de 4 miljoen euro van Republic Bank is compleet als een verrassing gekomen. Deze bank doet al een tijd zelfstandig haar geldverzendingen en transacties met haar correspondentbank in Londen. De gegevens die nu opgevraagd worden via het Nederlandse Openbaar Ministerie kunnen alleen via het rechtshulpverdrag opgevraagd worden. "Maar het Openbaar Ministerie van Nederland wil alles over iedereen weten. Het OM geeft zelf aan dat er geen verdachten zijn maar wil detailinformatie over eenieder wiens geld daar vastzit. De CBvS heeft geweigerd om daaraan mee te werken. Binnen de perken van wet en recht en wat internationaal gangbaar is, heeft de CBvS alles gedaan en is ook bereid te doen om samen met het Openbaar Ministerie van Nederland de zaak op te lossen," vat Abdoel informatie die gegeven is door Financiën, samen. Ook de minister indiceert dat het om een politieke actie van Nederland gaat.

De CBvS heeft ook een heel coöperatieve en proactieve houding getoond tegenover het Openbaar Ministerie van Nederland en alles gedaan om het in beslag genomen geld vrij te krijgen. Echter hebben al die verwoede pogingen van de CBvS geen vruchten afgeworpen. De CBvS is nu samen met het ministerie van Financiën bezig om te kijken wat de vervolgstappen zullen zijn en of deze zaak juridisch op een ander niveau opgelost moet worden. De coöperatieve houding van CBvS zal nog altijd overeind blijven, heeft Hoefdraad uitgelegd.

"Nadat ik geluisterd heb naar de minister van Financiën, ben ik de mening toegedaan dat indien de CBvS al jaren op een bepaalde manier en onder voorlegging van bepaalde stukken geld heeft gestuurd en nooit problemen heeft gehad, dan moet het OM van Nederland duidelijk aangeven wat niet correct is gedaan is of wat gecorrigeerd dient te worden. Het op een zeer cruciaal moment overgaan tot inbeslagname van het geld verzonden door CBvS door het Openbaar Ministerie, heeft vervelende gevolgen voor een klein land als Suriname. Temeer omdat men geen verdere duidelijkheid wil verschaffen waarom die actie is gepleegd en alles onder de noemer van het fenomeen 'onderzoek' stopt," stelt Abdoel.

Hij wijst er op dat het Openbaar Ministerie van Nederland geen gebruik maakt van het rechtshulpverdrag wat juridisch correct zou zijn om die informatie op te vragen die nodig is. De CBvS wordt gedwongen om buiten wet en recht informatie te verstrekken. "In dit geval ondersteun ik de manier waarop CBvS in samenwerking met het ministerie van Financiën de zaak verder afhandelt. Wij moeten wel uitkijken naar hoe wij dit probleem in de toekomst voor altijd opgelost krijgen. In elk geval staan we onmachtig tegenover zo een actie en kan er internationaal nergens een klacht worden ingediend. Wij moeten dus zelf ervoor zorgen dat onze belangen in elk geval veiliggesteld worden. Op zich is dat geen makkelijke taak," verzucht Abdoel.

Monday 22 April
Sunday 21 April
Saturday 20 April