Indringende vragen in DNA over stopzetting bouw AMC
16 May, 18:16
foto
De ministers Antoine Elias van Volksgezondheid en Gillmore Hoefdraad van Financiën dinsdag in De Nationale Assemblee. (Foto: Raoul Lith)


Leden van De Nationale Assemblee hebben indringende vragen afgevuurd op de regering over de stopzetting van de financiering van het Academisch Medisch Centrum (AMC) Suriname door de Islamic Development Bank (IsDB). De DNA-leden willen weten waarom de bank zich heeft teruggetrokken van dit project en wat er nu gaat gebeuren. De bank zegt in een brief, gedateerd op 17 april 2018, aan de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, af te zien van de financiering en geeft als reden aan het afwijken van de afspraken die de regering met de bank heeft gemaakt.

De eerste vragen zijn afgevuurd door Mahinder Jogi (VHP). Hij merkt op dat de minister van Financiën aangesteld is als de governor van de IsDB. Volgens Jogi wijst de minister nu schuldigen aan en zegt dat er koppen moeten rollen. Jogi vraagt “wat de rol is van de minister als governor bij de IsDB? Waarom heeft de IsDB zich teruggetrokken en hoeveel ontwerpen zijn er gemaakt? Welke rol heeft de minister gespeeld bij het verstrekken van een lening van US$ 3 miljoen aan iemand die een ontwerp heeft ingediend voor de bouw van een nieuw Academisch Ziekenhuis Suriname? Waarom kan de bouw niet doorgaan? Zijn de afspraken die zijn gemaakt met de IsDB nagekomen? Hebben de mensen die bezig waren met het geheel te monitoren en te coördineren het werk gedaan conform de afspraken?”. Jogi wil weten wat er nu gaat gebeuren nu de IsDB zich heeft teruggetrokken en de naam van Suriname internationaal is geschaad.

Ook Diana Pokie (ABOP) vraagt informatie over de stopzetting van de financiering. “Dit alles betekent verspilling van bijkans € 25 miljoen aan voorbereidingskosten. Dit geld kon besteed worden aan de aanschaf van medicijnen”, laat zij optekenen. Fractiegenoot Marinus Bee sluit aan met de vragen “wat is er fout gegaan, wat heeft het gekost en wat is de belastingbetaler kwijt aan gelden die hieraan besteed zijn?”.

Amzad Abdoel (NDP) roept de regering op om meteen een CLAD-onderzoek in te stellen naar wat binnen het IsDB-AMC heeft afgespeeld en op basis daarvan een strafrechtelijke vervolging in te zetten indien er sprake zou zijn van corruptie. Hij vult daarbij aan met de vraag “om alvast maatregelen te treffen tegen hen die direct en indirect betrokken waren bij het AMC-project. De nalatige houding van leidinggevenden bij het Academisch Ziekenhuis, Volksgezondheid en bij het projectmanagment hebben niet alleen geleid dat Suriname nu bijna US$ 5 miljoen aan schade lijdt, maar ook internationaal te kijk is gezet”. Abdoel eist dat onmiddellijk maatregelen tegen de personen die hiervoor verantwoordelijk zijn, worden getroffen.

Minister Soewarto Moestadja heeft als coördinator van de regering aangegeven dat deze een onderzoek instelt naar wat precies de oorzaak is van het besluit van de IsDB om de financiering stop te zetten. De regering vraagt tijd om aan de hand van de resultaten van het onderzoek DNA op een later tijdstip te informeren. Raymond Sapoen (coalitie) zegt dat dit antwoord hem een onbevredigend gevoel geeft. “Wanneer de regering nu zegt dat zij de zaak gaat onderzoeken, zonder aan te geven wat de aard is van het onderzoek, wat de status zal zijn van de leningsovereenkomst en wat we kunnen verwachten van de lening op korte termijn. Dat betekent dat in de afgelopen vier jaar geen belletje is gaan rinkelen over de status van de overeenkomst”. Sapoen wenst te weten waar het onderzoek naar zal moeten leiden. Moestadja antwoordt hierop dat de regering op de juiste wijze antwoord wenst te geven op deze vragen en vraagt nogmaals de resultaten van het onderzoek af te wachten.

Oppositie en coalitie hebben in hun motie opgenomen dat er een onderzoek moet komen. De oppositie roept de regering op om op zeer korte termijn een CLAD- onderzoek en eventueel een strafrechtelijk onderzoek te doen instellen over het al dan niet onzorgvuldig handelen bij de voorgenomen bouw van het Academisch Medisch Centrum Suriname. De coalitie vraagt een onderzoek in te stellen naar de stopzetting van de financiering voor de bouw van het AMC en de nodige maatregelen te nemen indien er onregelmatigheden worden geconstateerd. De moties worden behandeld bij de voortzetting van de vergadering over ongeveer twee weken.

Yvanka Ozir-Awailame

Monday 18 February
Sunday 17 February
Saturday 16 February