Miljoenen moslims bereiden zich voor op Ramadan
15 May, 14:58
foto
Tijdens de Ramadan komen moslims elke avond bijeen in de moskee om gezamenlijk te bidden en lezingen bij te wonen.


Op woensdag 16 mei zullen miljoenen moslims over de hele wereld de Ramadan of vastenmaand inluiden. Deze bijzondere religieuze maand wordt afgesloten met een nationale religieuze feestdag: Ied-ul Fitre. Volgens Beleidsadviseur Stanley Soeropawiro van de afdeling Religieuze Aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) is vasten niet iets dat nieuw is. In feite kennen alle religiën de voordelen van het vasten.

“Men kan zich bezinnen over het leven hier op aarde, over het werk, over wat men doet in het leven, hoe is de relatie met kinderen, met echtgenotes, met familie. Vasten is ook belangrijk, omdat een groot deel van de bevolking het praktiseert. Maar daarnaast zien we dat anderen die geen moslims zijn ook meedoen met het vasten”, zegt Soeropawiro.

Het antwoord op de vraag waarom gevast moet worden is volgens Asraf Kariem van de Surinaamse Islamitische Vereniging in het heilige boek van de moslims, de heilige Qur’aan, te vinden. “We lezen hoofdstuk 2 vers 183 het volgende: ‘O, jullie die geloven. Het vasten is voorgeschreven zoals het was voorgeschreven aan degenen voor jullie’. En waarom? Het antwoord staat ook in dit vers. Het vervolg luidt: ‘Opdat jullie je van het kwaad zullen hoeden.’ Dat is dus de essentie en een moslim geeft gehoor aan deze oproep.” Volgens Kariem houdt dit in dat de mens spiritueel naderhand tot de Almachtige komt om een goed mens te worden. Naast het spirituele voordeel heeft vasten ook voor de gezondheid van de mens zijn voordelen. Door te vasten krijgen de organen de nodige rust en functioneren ze na deze rustperiode van een maand beter. “Het is net als braakliggend terrein dat productiever wordt wanneer het een tijdje blijft liggen. Zo bevordert dus het vasten ook de gezondheid van de mens. Dus zowel spiritueel als lichamelijk heeft het zijn voordelen”, legt Kariem uit.

De Ramadan is de negende maand van de Islamitische kalender. Gedurende deze maand wordt voor zonsopkomst tot zonsondergang gevast. Vasten wordt gezien als vorm van zuivering van de ziel en als dank aan Allah voor alles wat hij gegeven heeft. De Ramadan leert mensen zelfdiscipline, maar laat hen ook verbondenheid voelen met arme en hongerige mensen in de wereld. Voor vele moslims is vasten daarom heel erg belangrijk. “De Ramadan is inderdaad de maand van geduld. En de beloning voor het geduld is het Paradijs. Het is een maand van medeleven met je medemens, het is een maand van voorziening van Allah-gelovigen vermeerderd worden,” vertelt Ponimin Wongsodikromo, vertegenwoordiger van de Federatie van Islamitische Gemeenten in Suriname.

Biza-beleidsadviseur Soeropawiro zegt dat door de jaren heen de kennis over Ramadan is toegenomen. Dit vanwege het feit dat de boodschappen meer dan voorheen in het Nederlands overgedragen worden. Vroeger geschiedde dit meestal alleen in het Javaans, Hindi of in het Urdu. De bewustwording wordt ook steeds groter dankzij de verschillende soorten media, zoals de televisie, de radio en social media. Onder de verschillende religieuze geloofsovertuigingen leidt dit tot veel meer begrip voor elkaars geloof. Het zorgt er ook voor dat we beter naar elkaar toe kunnen groeien. “Iets dat we nodig hebben in onze samenleving, als een multiculturele samenleving, waar we tolerant moeten zijn naar elkaar toe, elkaar helpen en mensen die het moeilijk hebben bij te staan. En zo zien we dat het een positief effect heeft in de gemeenschap”, zegt Soeropawiro.