Column: Directeur weerspiegelt kwaliteit onderwijs
03 Mar 2012, 09:00
foto


Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs staat op de prioriteitenlijst van Suriname. Een standpunt dat gedeeld wordt door jong en oud, oppositie én coalitie. Er is een breed draagvlak voor dit onderwerp. Ook de lidlanden van de Organisatie van Amerikaanse Staten hebben afgelopen week ervaren dat Suriname het onderwijsniveau serieus wil opvijzelen.

De Nationale Assemblee heeft bij de begrotingsbehandeling geen genoegen genomen met het bedrag dat uitgetrokken was voor Onderwijs. Er zijn daden gesteld door de volksvertegenwoordiging. Het budget van dit departement is verruimd. Alle aandacht moet besteed worden aan het onderwijsproces. Eind van het schooljaar moet er een ander beeld te zien zijn. De resultaten moeten zichtbaar verbeteren.

Leerling, leerkracht, ouders, vakbeweging, bedrijfsleven, niet gouvernementele organisaties, assemblee, regering, kortom heel Suriname is op één lijn. Onderwijs is de sleutel tot ontwikkeling. Alle kinderen moeten toegang hebben tot onderwijs, ongeacht in welke uithoek van het land ze zich bevinden. Een grotere consensus kan er haast niet zijn.

Hoe is het dan mogelijk dat er na zeven maanden nog steeds geen directeur van Onderwijs kan worden benoemd. Vanaf 1 augustus is er een vacuüm ontstaan in de leiding van het departement. Op het ministerie van Onderwijs worden leerlingen en leerkrachten getoetst op hun bekwaamheid. Maar er is al zeven maanden geen bekwame functionaris om leiding te geven aan het onderwijsproces. Een directeur op dit departement is er niet in de eerste plaats om ambtelijke stukken te tekenen, maar om het niveau van het onderwijs te helpen opkrikken.

Er worden veel activiteiten ontwikkeld op onderwijsgebied, maar daar hoort een bekwame directeur leiding aan te geven. De regering moet partij politieke barrières doorbreken en tonen dat het gaat om kwaliteit. Deze kwaliteitsverbetering die Suriname wil bereiken, laat geen ruimte over om mensen te 'accommoderen' als directeur van Onderwijs. De persoon die benoemd wordt in deze functie moet een functionaris zijn die bekwaam is. De kwaliteit van de directeur zal een weerspiegeling zijn van het niveau van het onderwijs dat wij als land willen neerzetten.

Nita Ramcharan

Friday 10 April
Thursday 09 April
Wednesday 08 April