Hearings nationale vrije dagen begonnen
11 Feb 2012, 08:00
foto
Het bestuur van de Federatie Javanisme (l) legt uit wat zijn visie is over de vrije dagen. (Foto: BiZa)


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) opende vrijdag de hearingsessie die de commissie 'Nationale Vrije Dagen Suriname' is begonnen. De gesprekken met alle relevante organisaties duren tot en met 21 maart. Na de VSB volgden de Federatie Javanisme Suriname en de Vereniging van Volle Evangelie en Pinkstergemeenten in Suriname.

Commissie voorzitter Marlon Powel gaf tijdens de gesprekken aan, dat de groepen zijn uitgenodigd om hun standpunten te vernemen over de vrije dagen in het land. Suriname telt vijftien nationale vrije dagen.
De organisaties mochten aangeven:
- of het huidige aantal vrije dagen moet worden gehandhaafd dan wel herschikt
- indien herschikt, welke dagen kunnen vervallen en welke erbij komen en de argumentatie hierbij
- andere aspecten die volgens hen van belang zijn voor een functionele en doelmatige toekenning van vrije dagen.

Geen criteria
Er zijn veel discussies gevoerd over de vrije dagen. Duidelijk bleek dat er geen criteria bestaan voor het toekennen van de nationale vrije dagen. Volgens Powel heeft de regering gemeend om hierin verandering te brengen. Door het aanhoren van alle relevante groepen kan hiervoor een oplossing gevonden worden.

Tijdens de consultatieronde die gehouden werd in het Presidentieel Paleis hebben de groepen de voor hen relevante informatie en standpunten kenbaar gemaakt. De commissie heeft hiervan nota genomen en zal alle gegevens verwerken. Tussentijds zal er een evaluatieronde worden ingelast, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Advertenties

Tuesday 19 January
Monday 18 January
Sunday 17 January