Dc Ramdhani heeft 77 projecten voorbereid voor 2012
02 Jan 2012, 07:00
foto
Districtscommissaris Aroenkoemar Ramdhani


Districtscommissaris Aroenkoemar Ramdhani van Saramacca heeft 77 projecten voorbereid op het gebied van infrastructuur. Deze projecten wil hij in 2012 uitvoeren. De aanvraag voor de middelen is al ingediend bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling maar er is nog geen budget vrijgemaakt. Aanpak van vooral de natte infrastructuur is noodzakelijk.

Ramdhani benadrukt dat de landbouwsector moet worden opgekrikt. Hij denkt aan kassenteelt voor diverse groentesoorten die geëxporteerd zullen worden. De studies zijn al verricht en de afzetmarkten zijn ook al in kaart gebracht. De bodemgesteldheid van Saramacca leent zich goed uit voor groenteteelt. Daarnaast zal er werkgelegenheid gecreëerd worden.

Veiligheid
Samen met de gewestelijke politiecommandant, Kenneth Imanuels, heeft de dc een veiligheidsplan voor het district uitgestippeld. De snelheidsduivels en geluidsoverlast zullen aangepakt en beboet worden. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan de veiligheid van het district.

Ramdhani wil samen met de politiechef in het district grondroof aanpakken. “Mensen doen aan landbouw op een leegstaand perceel en proberen dan dit tot hun eigendom te maken, terwijl het aan derden toebehoort. Dit soort zaken willen we voorkomen. Ik heb een goede samenwerking met de gewestelijke politie commandant en deze band wil ik voortzetten”, zegt Ramdhani.

Wanita Ramnath
Advertenties

Tuesday 05 July
Monday 04 July
Sunday 03 July