Abortuswetten vormen gevaar voor volksgezondheid
07 Dec 2011, 05:30
foto


Abortussen bij ongewenste zwangerschappen moeten worden gelegaliseerd en vrouwen moeten vrijelijk toegang krijgen tot het zelfstandig plegen van een abortus. Wetten die abortus verbieden zijn een gevaar voor de volksgezondheid en zijn een schending van mensenrechten, in het bijzonder die van de vrouw.

Dit zegt Rebecca Gomperts die in Suriname is om het middel Misoprostol te introduceren en bekend te maken onder vrouwen. Misoprostol is een middel dat bij juist gebruik, een miskraam effectief kan opwekken. Dit middel mag gebruikt worden voor een zwangerschap van maximaal negen weken.

Vrije toegang
Gomperts heeft in het gebouw van stichting Lobi dinsdag aan journalisten een presentatie gegeven en informatie verschaft over het gebruik van Misoprostol. Het middel wordt ook in Suriname gebruikt, zij het op zeer kleine schaal en alleen in ziekenhuizen. Gomperts propageert een vrije toegang tot het product en een open markt met voldoende informatie hoe het middel te gebruiken. Abortuswetten zijn volgens haar al lang niet meer valide in de grote wereld en worden gehanteerd in vroegere koloniën in het zuidelijk deel van de wereld zoals Zuid-Amerika en Afrika.

Ook de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) onderkent dat Misoprostol een essentieel middel is en adviseert een vrije beschikbaarheid ervan voor het voorkomen van heftige bloedverlies na een bevalling. De WHO heeft volgens Gomperts door onderzoek aangetoond dat het middel veilig is in de thuissituatie voor het opwekken van een miskraam.

Verminderen van sterfte
Ongeveer 68.000 vrouwen overlijden wereldwijd aan de gevolgen van onveilige abortussen. Het gebruik van Misoprostol om de zwangerschap af te breken kan deze sterfgevallen voorkomen. Het gebruik is vrij simpel maar de gebruiksaanwijzingen moeten strikt worden opgevolgd. Het gebruik van Misoprostol kan meehelpen de Millennium Development Goals te bereiken. Het middel kan door vrouwen gebruikt worden om verschillende oorzaken van moeder sterfte te voorkomen. Millennium Development Goal 5 streeft ernaar het aantal gevallen van moedersterfte te verminderen met 75% in 2015.

Gomperts is oprichter van de organisatie ‘Women on Waves’ die streeft naar onder andere betere gezondheid voor vrouwen en staat op de lijst van de 100 meest invloedrijke vrouwen in de wereld. Ze is in Suriname geboren.
Advertenties

Saturday 13 August
Friday 12 August
Thursday 11 August