NPS-discussie in Sipaliwini: Scholing basis ontwikkeling
07 Jul, 00:00
foto
Aanwezigen op de discussiebijeenkomst van de NPS te Atjoni in het district Sipaliwini. Er is van gedachten gewisseld over de ontwikkeling van het grootste district van het land.


Om het grootste district Sipaliwini met zijn zeven ressorten tot ontwikkeling te brengen is er in de eerste plaats scholing nodig. Scholing is de basis van ontwikkeling. Daarnaast zijn noodzakelijk gezondheidszorg, werkgelegenheid, stroom, infrastructuur, vervoer, de aanwezigheid van financiële instellingen, ondernemingen. Deze aandachtspunten kwamen naar voren tijdens een NPS-bijeenkomst zaterdag te Atjoni in het district Sipaliwini. Harold Amalinsi verzorgde een inleiding, terwijl in het panel zitting hadden Edwin Noordzee en Diana Pokie, die in de plaats kwam van Ifna Vrede. Zij heeft een sterfgeval in de familie. 

NPS voorzitter Gregory Rusland zei bij de opening van de discussiebijeenkomst De ontwikkeling van Sipaliwni hoe verder... dat de partij de visie van de bevolking wil vernemen. Dit is nodig om wanneer de NPS weer in het machtscentrum komt, zaken aan te pakken op basis van de inzichten uit de districten. In het hele land worden er discussiebijeenkomsten gehouden om de mening van de bevolking aan te horen over wat de prioriteiten zijn die aangepakt moeten worden. Het beleid moet niet vanuit de stad worden bepaald, maar de mensen in het hele land moeten hun inbreng hebben in de ontwikkeling die er moet komen.

Diana Pokie spreekt het publiek toe. Aan de hoofdtafel inleider Harold Amalinski en panellid Edwin Noordzee.

Amalinisi merkte op dat de faciliteiten in de ressorten Tapanahony, Pamaka, Boven Suriname, Boven Saramacca, Boven Coppename, Coeroenie en Kabalebo niet hetzelfde zijn. Slechts in Boven Suriname en Kabalebo is er toegang tot een geldautomaat. In diverse gebieden zijn er geen faciliteiten van het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Alleen in Boven Suriname, Tapanahony en Kabalebo zijn er voj scholen. Niet alle ressorten hebben ondernemingen. De ressorten hebben niet dezelfde ontwikkelingskansen.

                                           De zeven ressorten van het district Sipaliwini.

Noordzee voerde aan dat het belangrijk is dat er een basis is om de ontwikkeling te kunnen realiseren. Mensen moeten binnen 20  minuten een arts kunnen bereiken. Mensen moeten toegang hebben tot financiële instellingen om hun geld bij de bank te kunnen zetten of om te kunnen lenen. De overheid kan een garantiefonds in het leven roepen omdat de mensen in het binnenland nog geen titel op hun grond hebben. Ontwikkeling zonder de aanwezigheid van een financiële instelling is volgens Noordzee niet mogelijk. De banken moeten volgens hem de durf tonen om dichterbij de mensen te kunnen komen.

Tijdens de discussie werden diverse problemen aangekaart waarmee de mensen van Boven Suriname te kampen hebben. Transport is een van de problemen, onderwijsfaciliteiten, tekort aan leerkrachten, gezondheidszorg, te ver moeten reizen om toegang te hebben tot CBB-diensten. Een leerkracht bracht naar voren dat zij de hoofdakte willen volgen, want door hun detachement is dat niet meer mogelijk. Rusland  merkte op dat met de moderne technologie online de lessen gevolgd moeten worden. Hij zei dat met de input vanuit de samenleving beleid gemaakt zal worden voor de ontwikkeling van Sipaliwini.

De NPS heeft tot nu toe 30 discussiebijeenkomsten gehouden, deelt hoofdbestuurslid Hesdy Pigot desgevraagd Starnieuws mee. Hiervan zijn 7 in diverse districten gehouden. Op 2 augustus is Nickerie aan de beurt. Daarna volgen Marowijne en Saramacca. Vanaf december, nadat alle districten zijn aangedaan, worden de discussies weer in Grun Dyari, het hoofdkwartier van de NPS gehouden.
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July