Kamervoorzitter, deze vertegenwoordiging past je niet, sla over!
24 Jun, 09:20
foto


Democratie gaat over meerderheden die besluitvorming legitimeren en minderheden die zich daaraan -helaas- hebben te conformeren. Simpeler gezegd: in een democratie beslist/telt de meerderheid voor besluitvorming. Volksvertegenwoordigers zijn gekozen burgers die hun ideeën/inzichten over hoe om te gaan met een land in huizen van de democratie (Tweede Kamer, Gemeenteraad, Stadsdeel etc) mogen verkondigen. Een voorzitter van de Tweede Kamer (Kamer) is ook gewoon een gekozen burger en één van de 150 vertegenwoordigers.

Vertegenwoordigers kiezen die evenementen en belangengroepen uit waar zij zich bij thuis voelen, iets voor willen betekenen om idealen te realiseren en/of recht te doen waar recht aan gedaan moet worden. De rest laten zij links liggen en/of steken spaken in de wielen om een richting die hen niet aan staat tot stilstaan te brengen. Het naar 'buiten' vertegenwoordigen van de Kamer kan ook door ondervoorzitters/Kamerleden en het liefst diegene die het dichts bij de doelgroep en doelstellingen van een uitnodiging staan. Dat noem ik slim, waardig en respectvol omgaan met burgers van een land. Zo ook Nederland met een bedenkelijk verleden op het slavernijdossier.

1 juli is dé nationale herdenking van de afschaffing van Nederlandse trans-Atlantische slavenhandel en slavernij. In Suriname en de Caribische eilanden vinden integrale uitzendingen plaats waarvan ik weet dat er veel nazaten zijn die deze serieus volgen en niet zullen begrijpen als Surinamers in Nederland niet krachtig stelling nemen. Dit geldt eveneens voor landen in West Afrika, waaronder Ghana. Regionaal en internationaal heeft de nationale herdenking in Nederland een status van waardigheid bereikt. 

Het gaat om bezinnen, herdenken, repareren én niet om frustreren van een gedachtegoed waar jarenlang voor is beijverd om dit waardig in te bedden in de Nederlandse samenleving. Als mede direct betrokkene bij het verder brengen van het slavernijdossier (monument, NiNsee, Raadgevend Orgaan) is mijn oproep aan de voorzitter van de Kamer: deze vertegenwoordiging past jou niet, sla over, niemand zal het je kwalijk nemen.

Hugo Esseboom

Advertenties

Monday 22 July
Sunday 21 July
Saturday 20 July