FOLS kiest voor Robert Peneux als directeur Onderwijs
22 Nov 2011, 05:00
foto
Robert Peneux


Robert Peneux is de meest geschikte kandidaat om directeur van Onderwijs te worden. Het presidium van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) komt tot deze conclusie na bestudering van de vier voordrachten die zijn gedaan door Pertjajah Luhur.

De FOLS zegt in een persbericht dat de regering eens eindelijk de knoop moet doorhakken door een besluit te nemen om een directeur aan te stellen. Het onderwijs is te lang in een crisis om een functie die behoort tot de ambtelijke top, niet formeel in te vullen. Nadat het eindresultaat van de diverse onderwijsniveaus aan het einde van het schooljaar 2011 bekend werd, zijn er tal van discussies losgebarsten en allerlei commissies benoemd met het doel het onderwijs uit het dal te halen. Zelfs in De Nationale Assemblee is er in de maand september van dit jaar, een felle discussie geweest waarbij diverse parlementariërs gewezen hebben op de grote problemen waarmee het onderwijs te kampen heeft.

Sporen verdiend
Uitgaande van zijn curriculum vitae voldoet Peneux volgens de FOLS zonder enige twijfel aan de kwalificaties om in de functie van directeur, richting te helpen geven aan het beleid op het ministerie. "Zo kan worden aangemerkt dat hij zowel op VOJ-, alsook op VOS-niveau zijn sporen heeft verdiend. Hij is directeur geweest op diverse IMEAO-scholen alsook op het avond-Havo. Daarnaast was hij ook als docent verbonden aan diverse hbo-opleidingen zoals het IOL, de Hogeschool InHolland Suriname en het Nederlands Lyceum Paramaribo waar hij op deze opleiding de 'Teachers Excellent Award' uitgereikt kreeg", zegt de FOLS die nog enkele verdiensten vermeldt van Peneux.

De regering moet zich volgens de FOLS realiseren dat op geen enkele wijze geëxperimenteerd mag worden met een dergelijke ambtelijke functie op dit ministerie. Het Surinaamse onderwijs is op dit moment te fragiel voor experimentele risico’s. Personen die een behoorlijke, verifieerbare, en aantoonbare staat van dienst hebben, moeten worden benoemd in deze functie. Kortom, functionarissen met voldoende praktijkervaring in het ‘onderwijsveld’ en op beleidsniveau.

Eerder kritiek geleverd
De Fols geeft toe dat zij in de periode mei 2010, kritiek had op het feit dat Peneux publiekelijk de leiding op het ministerie had gewezen op nalatigheid en het niet correct doen van het werk. "We zijn nu al langer dan een jaar verder, en het blijkt dat betrokkene zich in de uitvoering van zijn werkzaamheden heeft hersteld. Dat kan worden afgeleid uit zijn portfolio, performance en zijn kwaliteiten op het ministerie van Onderwijs. Uitgaande hiervan kan worden aangemerkt dat Robert Peneux uit de voorgedragen kandidaten de meest aangewezen persoon is, om in de functie van directeur van Onderwijs en Volksontwikkeling te worden benoemd", aldus het bericht.

Het Fols-presidium bestaat uit vertegenwoordigers van de onderwijsvakorganisatie: KOB, SOB, COB, BLTO, IOB, OAD, en BOS. De Fols vertegenwoordigt ruim 8.600 leerkrachten op basis- en VOJ-niveau.
Advertenties