NPS-voorzitter dient VHP leider van repliek
28 May, 04:54
foto
VHP-voorzitter, president Chan Santokhi, zei dat de NPS uit de coalitie is gesprongen, omdat ze de druk niet aankon. NPS leider Gregory Rusland dient hem van repliek. (Foto-collage: René Gompers)


VHP-voorzitter tevens president, Chan Santokhi heeft opgemerkt dat partijen uit de coalitie zijn gesprongen, omdat ze de druk om te regeren niet aankonden. NPS-voorzitter Gregory Rusland vindt dat Santokhi eerlijk moet zijn: de groene partij is uit de coalitie gestapt omdat ze niet achter besluiten kon staan die de betrouwbaarheid van de partij gaan schaden zoals de kwesties Surfin, HPSG, statuten aanpassen om eigen mensen te accommoderen, een grote concurrentie en strijd tussen de president en de vicepresident.

Santokhi haalde op een zeer goed bezochte massameeting in de Olifant op 25 mei, aan dat de regering voor enorme uitdagingen heeft gestaan: het schip Suriname was in een orkaan terechtgekomen, de boot had het moeilijk op de hoge golven. "Daar moesten ook andere leiders en andere partijen ondersteuning geven," gaf hij aan. "In plaats daarvan zijn ze eruit gesprongen. Vandaag vragen ze de verantwoordelijkheid om het land te leiden. Je hebt die kans gehad en je bent eruit gesprongen. Volk van Suriname, wees waakzaam en kijkt u goed wie verantwoordelijkheden draagt."

Rusland is tijdens een verrassend druk geworden wijkvergadering in Pontbuiten, ingegaan op de aantijgingen van Santokhi. Omdat het tot sommige mensen hun "ton ton" niet wil doordringen waarom de NPS de samenwerking heeft verbroken, merkt hij op. Hij geeft aan dat met een samenwerking het land weer op de rails gebracht zou worden.  "De NPS bestaat 78 jaren en is onder alle omstandigheden een betrouwbare partner," benadrukt hij. "Maar wanneer je merkt dat gaandeweg je met partners te doen heb die niet betrouwbaar zijn, kun je niets doen."

De NPS kan niet meewerken aan zaken zoals Surfin en HPSG, die derden in staat stelde om geld buiten de overheid om te gaan verdienen of vast te houden aan een nadelig contract voor 25 jaren. Hij haalt ook aan het wijzigen van statuten om de eigen mensen te accommoderen, personen plaatsen in commissies die geen kennis van desbetreffende sectoren hebben. Een andere reden was het negeren van afspraken tussen de groene partij en andere coalitiepartijen."

"Ik vraag me af waarom hij niet eerlijk voor de dag kan komen," geeft Rusland aan. "Want hij weet precies wat er is gebeurd. Ik heb duizend keer gesproken met hem over de problemen in de regering." Rusland deelt mee dat de situatie niet veranderde en is in februari 2023 de partij uit de coalitie gestapt. "Dat is de reden, en geen enkel andere reden," benadrukt Rusland. "Het is niet omdat we bang waren om moeilijke besluiten te nemen om de economie gezond te maken. Het was de onbetrouwbaarheid van de partners die de doorslag heeft gegeven voor de NPS om te vertrekken."

Rusland had ook zijn functie als adviseur neergelegd, en zijn 2 ministersposten teruggegeven. Hij voegt eraan toe: "Wij van de NPS hebben een heel belangrijk ding geconstateerd. Vanaf dag 1 van deze regering. En dat is de continue strijd tussen de vp en de president. A concurrentie tussen den man hebi zodanig dat den man n'e vertrouw den eygi schaduw. Dat is een belangrijk probleem. En als we zien dat het volk eronder lijdt, je kan maatregelen treffen maar vang ook het volk op, dan gaat het niet werken. A nai wooko. Dan NPS e har' a dan."
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July