Jeugdcentra vraagt korps dc's hulp bij jeugdproblematiek
03 Apr, 14:49
foto
De districtscommissarissen hebben hun medewerking toegezegd aan het onderdirectoraat Jeugdcentra bij aanpak jeugdproblematiek. (Foto: AWJ)


Het onderdirectoraat Jeugdcentra van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft het korps van de districtscommissarissen (dc’s) geïnformeerd over zijn taken en werkzaamheden. De reden hiertoe is de significante rol die dc’s spelen in hun district bij de uitvoering van het jeugdbeleid, waaronder de activiteiten van Jeugdcentra in de districten. Er is van gedachten gewisseld over het bestendigen van een effectieve en efficiënte samenwerking, wat moet leiden tot betere resultaten voor wat betreft de activiteiten die het onderdirectoraat landelijk wenst uit te voeren.

Jeugdcentra heeft zijn werkwijze ontvouwd aan de dc’s. Het komt erop neer dat bij districtsgerichte aanpak er op buurtniveau wordt gewerkt, waarbij gemeenschappen worden versterkt om hun eigen problemen te identificeren en zelf ter hand te nemen. Er is benadrukt dat een samenwerking met de dc's essentieel is voor zowel het plannen als uitvoeren. 

Aangegeven is dat de fysieke zichtbaarheid van de dienstonderdelen van het ministerie, waaronder Jeugdcentra, in de districten van essentieel belang is. Aan de leiding van de districten is daarom ook gevraagd om geschikte locaties te helpen identificeren. Het korps van dc’s was content met de bespreking en onderschreef de noodzaak voor een gecoördineerde aanpak van de jeugdproblematiek. De initiële bereidheid voor de samenwerking kreeg gestalte met de toewijzing van contactpersonen vanuit de verschillende districtscommissariaten. De geplande follow-up zal bestaan uit oriëntatiebezoeken aan de districten.

Namens AWJ leidde de onderdirecteur Jeugdcentra, Meryl Maes, de bespreking, bijgestaan door staffunctionarissen: Maverick Kromosoeto en Melissa Pinas, beiden van het onderdirectoraat Jeugdcentra, meldt het ministerie.
Advertenties

Tuesday 23 April
Monday 22 April