Column: Licht in tunnel maar huizen in het donker
12 Mar, 00:59
foto


Terwijl president Chan licht in de tunnel ziet, worden de huizen van de mensen steeds donkerder, somberder en soberder. Velen zullen de lichten rond het huis die aangingen in de nacht om dieven buiten te houden, nu moeten uitdoen. De verhoging van de stroomtarieven begint op een Babylonische spraakverwarring te lijken. Misschien heeft de regering daarom Hotel Babylon gekocht, waar de stroom van het zwembad door het volk zal worden betaald.

Het is logisch dat de regering de subsidie van SRD 4 miljard per jaar zal moeten afbouwen om de economie gezond te maken. Opeenvolgende regeringen hebben EBS en alles erom heen niet op de operatietafel willen leggen. Ook nu wordt eerst het volk belast, terwijl andere zaken die moeten worden aangepakt om de kostprijs van stroom omlaag te brengen, voor zich worden uitgeschoven. De commissie EBS-tarieven onder leiding van vakbondsleider Dayanand Dwarka heeft overduidelijke voorstellen gedaan, die maar niet worden uitgevoerd.

De regering zegt ondanks de hete adem van het IMF niet over één nacht ijs te zijn gegaan om de verhogingen door te voeren. Er is overleg geweest met verschillende groepen, waaronder het bedrijfsleven en de vakbeweging. In ronde woorden is meegedeeld dat het bedrijfsleven akkoord is met de verhoging. En toch komt ASFA achteraf janken dat fabrikanten 250% meer aan stroom zullen moeten betalen. Dit kunnen de fabrikanten niet dragen. Was de ASFA dan niet vertegenwoordigd toen VSB zei "geen probleem"?

Ook de vakbeweging zou geen principiële bezwaren hebben volgens de regering, maar C-47 denkt er duidelijk anders over. Het bestuur is in spoedvergadering bijeengekomen en heeft aangegeven dat de werkende klasse deze verhogingen niet zal kunnen dragen. Nu is 40% tariefverhoging doorgevoerd en elke twee maanden komt er een schepje bovenop tot 68% in november. Donderdag komen de vakbonden aangesloten bij C-47 bijeen om te bepalen of het licht in de tunnel zal blijven branden of niet.

Ook al moet de subsidie worden afgebouwd, maar nagegaan dient te worden of het volk dit kan dragen. Zonder verhoging is het al moeilijk voor mensen om de stroomrekening te betalen en binnen de kortste keren wordt de stroom afgesloten. Er wordt wel een subsidie gegeven door de regering, maar toch zullen mensen het voelen in hun portemonnee. Het gaat niet alleen om de stroomprijs, maar de gevolgen ervan voor de samenleving omdat alle prijzen ook omhoog zullen gaan. De koers wordt naast de verhoging ook marktconform van SRD 30 naar SRD 36 voor de US$, terwijl de koers genoteerd door de Centrale Bank nu op SRD 35,5 voor de US-dollar is.

De laatste loodjes van afbouw van subsidie zijn te zwaar voor het volk. Het is ook niet voor te stellen dat een bordje tjauwmin maakt dat een groot deel van de vakbeweging gemuilkorfd is. Het bedrijfsleven zegt 'geen probleem', want de verhoogde kosten zullen nog een keer op het lege bord van het volk terechtkomen. Met een persconferentie alleen, waar 80% van het volk niks van begrijpt, kan zo een verhoging niet overnight worden doorgevoerd. Het is onvoorstelbaar dat deze kwestie niet in De Nationale Assemblee is besproken of gaat daar het licht worden uitgedaan om stroom te besparen?

Nita Ramcharan


Advertenties