President Ali: Grondgebied Guyana zal nooit platform voor oorlog zijn
03 Mar, 02:55
foto
President Irfaan Ali van Guyana (m) op de 8e Celac-top.


In een toespraak op de 8e Top van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC), gehouden in St. Vincent en de Grenadines, besprak de president van Guyana, Irfaan Ali, de inzet van het land voor vrede en stabiliteit in de regio. In de toespraak van president Ali werd het allergrootste belang benadrukt van het behoud van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied als vredeszone, te midden van mondiale conflicten die de internationale vredesinspanningen op de proef stellen.

Ali uitte zijn bezorgdheid over de aanhoudende conflicten in Oekraïne en Gaza en beschreef deze als "zinloze daden van agressie en onmenselijkheid" die de inspanningen van de wereldgemeenschap om het lijden van de getroffen burgers te verlichten hebben gedwarsboomd. Hij verklaarde resoluut: "We mogen nooit toestaan dat de volkeren van deze regio aan dergelijke acties worden onderworpen". Hij riep op tot een einde aan de genocide in Palestina en de vrijlating van gijzelaars.

Terugkijkend op de regionale diplomatie vertelde president Ali dat Guyana een dialoog accepteerde die werd gefaciliteerd door premier Ralph Gonsalves, de Caribische Gemeenschap (Caricom), Brazilië en de Verenigde Naties (VN) om de spanningen met Venezuela aan te pakken. Hij herhaalde de betrokkenheid van Guyana bij het oplossen van de territoriale controverse in Essequibo via het Internationale Gerechtshof, waarbij hij de bereidheid van het land benadrukte om het oordeel van het Hof te aanvaarden.

Ali drong erop aan om geen voorbarige conclusies te trekken zonder feitelijke basis, en merkte op dat er eerder tijdens de top opmerkingen waren afkomstig van een Boliviaanse functionaris over de recente militaire samenwerking van Guyana met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Hij verduidelijkte dat de door Bolivia genoemde recente luchttoezicht- en zeeoefeningen deel uitmaakten van de veiligheidssamenwerking en geen verband hielden met de controverse tussen Guyana en Venezuela.

De toespraak van de president was ook een bevestiging van de vreedzame bedoelingen van Guyana, door te stellen: "Guyana en alles wat we doen is gebouwd op vrede." Hij communiceerde dat de natie waarden als rechtvaardigheid, principes, eerlijkheid en vrede heeft.

President Ali verzekerde alle aanwezige leiders dat vrede de prioriteit van Guyana blijft. Hij verklaarde: "ons grondgebied zal nooit en te nimmer worden gebruikt als oorlogsplatform."
Advertenties

Tuesday 23 April
Monday 22 April