Studenten Hoofdakte bezorgd over lesonderbreking
02 Mar, 00:00
foto
Indruk van een klas waarin studenten AOH een tentamen maken.


Ruim 70 studenten van de Avondopleiding voor de Akte van Hoofdonderwijzer, (AOH; Hoofdakte) hebben in een brief aan onderwijsminister Henry Ori hun bezorgdheid over geuit dat ze verstoken zijn van onderwijs. De docenten zijn in beraad, omdat ze hun lesurenvergoeding over de periode oktober 2023 tot en met februari 2024 nog niet hebben ontvangen.

De studenten vrezen dat het afronden van het jaarprogramma 2023-2024 van de AOH onder druk komt te staan. Deze ontwikkeling is geen aangenaam vooruitzicht. Dat maakt ook dat de studenten er geen zicht op hebben wanneer zij hun studie zullen afronden. De 2e jaars studenten hebben zich als doel gesteld, hun studie nog in dit studiejaar af te ronden en in augustus hun diploma uitgereikt te krijgen.


De studenten naderen de minister met het verzoek het daarheen te leiden om alle ten dienste staande middelen aan te wenden, zodat de docenten op de meest korte termijn over hun lesurenvergoeding kunnen beschikken, zodat het onderwijs op de AOH weer gegarandeerd is. De studiezin en – motivatie onder de studenten mag niet langer onder druk worden gesteld, benadrukken de briefschrijvers. "Onze investering in studietijd en alle andere opofferingen mogen niet voor niemendal zijn geweest".

Advertenties

Tuesday 23 April
Monday 22 April