Geduld voltijdse en parttime docenten AOH en ADNL ten einde
22 Feb, 08:44
foto
Indruk van een klas waarin studenten AOH op 15 februari 2024 een tentamen maken. (Foto's: Marcellino Nerkust)


Ja,… wat de lezer als kop van dit artikel leest, moet heel serieus worden genomen. Het geduld van de voltijdse en parttime docenten bij de Avondopleiding voor de akte van Hoofdonderwijzer AOH (de Hoofdakte) van Paramaribo, Moengo en Nickerie en zij die doceren aan de Avondopleiding De Nieuwe Leerkracht (ADNL), raakt op. Het uitvoeren van een actiemodel om het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aan te zetten de lesurenvergoeding uit te betalen ligt al gereed om uitgevoerd te worden; mogelijk het in beraad gaan totdat de uitbetaling heeft plaatsgevonden.

In een schrijven van 5 mei 2023 hadden de docenten van de AOH de aandacht van het ministerie gevraagd voor de nog niet betaalde lesuren en overuren over januari 2023 tot en met april 2023. Het fenomeen van late uitbetaling schijnt zich elk jaar te herhalen, dus een structureel karakter aan het worden. Onlangs heeft een vertegenwoordiger van de docenten het ministerie op 15 februari 2024 weer aangeschreven over de niet betaalde lesuren over de periode oktober 2023 tot en met februari 2024. Februari is aangehaald, omdat er signalen zijn binnengekomen, die aangeven dat de uitbetaling eind februari 2024 niet gegarandeerd is. Docenten van de hierboven genoemde avondopleidingen uiten met het ophanden zijnde actiemodel hun ontevredenheid.

Een argument dat wordt gebruikt, is dat de lesurenstaten niet op tijd worden ingeleverd door de directeuren van de diverse pedagogische instituten. Moet dan worden aangenomen dat de directeuren hun docentenkorps opzettelijk benadelen? Het lijkt erop alsof niemand op het ministerie verantwoordelijk gesteld wil worden voor de late uitbetaling en de schuld maar schuift in de schoenen van de directies. De schrijver van dit artikel kan zich niet voorstellen, dat het de ambtenaren -die 10 tot 11 jaar geleden op dezelfde afdelingen zaten- wel lukte om de uitbetaling op tijd te doen plaatsvinden. Althans, het toenmalige hoofd van ODAD -nu wijlen- drong bij zijn personeel erop aan, om de uitbetaling van lesuren in december te doen plaatsvinden of hooguit in de maand januari. De target werd toen wel gehaald.  Waarom kan dat anno 2024 niet?

Thans heeft het ministerie in uitvoering:
•  Het SISTEMS-trainingsprogramma; Supporting the Integration of Science, Technology, Engineering, and Mathematics in Secondary Education for Suriname. (Een onlinetraining);
• Onlangs een masterclass onderwijskundig leiderschap gehouden;
• De minister Ori wil een discussie over schooltijden; de scholen moeten om 15.00 uur sluiten.

Allemaal slechts beleidsissues. Nergens nog een issue of “enige klanken” over de waardering van leerkrachten of het vermijden van de late uitbetaling aan docenten. Het moet duidelijk zijn dat terwijl de docenten van de AOH nog niet uitbetaald zijn voor gewerkte overuren, zij toch bewust zijn gebleven van hun verantwoordelijkheid naar hun studenten en volgens het directierooster hun lessentaak hebben vervuld en tentamens van de studenten hebben afgenomen.


Indruk van een praktijkles van een ADNL-student op de OS. Ephraimzegen op 20 februari 2024.

Ook de docenten van de ADNL lopen niet weg voor hun verantwoordelijkheid. Ook op deze avondopleiding wordt er volgens het directierooster de lessentaak uitgevoerd en tentamens van de studenten afgenomen. Daarnaast zijn vakdocenten en pedagogen de studenten in de examenklassen blijven begeleiden in de praktijk/ stageschool, op weg naar hun eindexamen.   
 
De schrijver van dit artikel rekent op serieuze aandacht van het ministerie voor het ongerief dat de docenten van de AOH en de ADNL wordt aangedaan. Hopelijk realiseert het ministerie zich, dat het uitvoeren van een actiemodel de student ten nadele zal komen, terwijl ze al genoeg stress ondervinden bij hun studie onder de huidige sociaaleconomische situatie. De docenten hopen niet te horen; “jullie groep is te groot!

Marcellino Nerkust
President- Fols
Gepensioneerd docent Nederlands; AOH
ADNL-stagebegeleider
Advertenties

Tuesday 23 April
Monday 22 April
Sunday 21 April