IMF's Okamura: Fonds helpt bij herstructurering schulden
10 Feb, 00:03
foto
Deputy Managing Director van het Internationaal Monetair Fonds Kenji Okamura. (Foto: IMF)


Lage en middeninkomenslanden met hoge schulden geven zoveel geld uit aan het aflossen van hun schulden, dat er niet genoeg geld overblijft voor gezondheidszorg en onderwijs. Op zijn beurt onderdrukt dit het groeipotentieel van deze landen, omdat deze sectoren belangrijke investeringen in menselijk kapitaal zijn. Deputy Managing Director van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Kenji Okamura onderkent in een exclusief interview met Starnieuws, dat hoge schuldenniveaus inderdaad een schadelijk effect hebben op groei en ontwikkeling.

De hoge kosten voor het aflossen van schulden door de stijgende rente kunnen middelen wegnemen van de uitgaven aan gezondheidszorg, onderwijs en sociale zekerheid. "In het kader van het door het IMF ondersteunde programma van Suriname wordt de hoge schuldenlast van het land aangepakt door begrotingsconsolidatie, schuldherstructurering en groeibevorderende structurele hervormingen," zegt Okamura die volgende week voor twee dagen in Suriname is.

Het doel van het herstelprogramma is om de economie te stabiliseren, de houdbaarheid van de schulden te herstellen en begrotingsruimte te creëren voor besteding prioriteiten, waaronder gezondheidszorg, onderwijs en sociale bijstand. De IMF-topman zegt de autoriteiten te prijzen voor hun vooruitgang op al deze fronten. "Begrotingsdiscipline en de implementatie van grote vriendelijke hervormingen creëren ruimte voor langetermijninvesteringen in gezondheidszorg en menselijk kapitaal."

In het kader van het herstelprogramma zorgt de herstructurering van de buitenlandse schulden ervoor dat de schuldenniveaus dalen en dat de kosten voor de aflossing van de buitenlandse schulden dalen. Het IMF speelt volgens Okamura ook een belangrijke rol bij het faciliteren van de herstructurering van staatsschulden. "Het IMF heeft aanzienlijke steun en begeleiding geboden om de autoriteiten te helpen een eerlijke regeling te bereiken met particuliere en bilaterale crediteuren, om wat ademruimte te geven om de verschillende onevenwichtigheden en verstoringen in de economie aan te pakken."

Hoewel multilaterale leningen niet kunnen worden geherstructureerd, kan van bilaterale donoren en particuliere schuldenhouders wel om schuldverlichting worden gevraagd, merkt de IMF-topman op. "Het hebben van een Fonds Programma geeft deze crediteuren de zekerheid dat het land de noodzakelijke aanpassingen doorvoert om de houdbaarheid van de schulden te herstellen."

Hoewel IMF-leningen bijdragen aan de schuldenlast van Suriname, zijn de looptijden en rentetarieven op IMF-leningen gunstig vergeleken met die van andere crediteuren, zegt hij. Het IMF treedt op als kredietverstrekker in laatste instantie, wanneer landen de toegang tot de internationale kapitaalmarkt verliezen. "De leningen van het IMF stellen landen in staat hun begrotingsaanpassingen geleidelijker door te voeren dan zij zonder leningen uit het fonds, zouden hebben moeten doen." Okamura voegt eraan toe dat de kredietverlening door het IMF ook andere bronnen van goedkopere financiering katalyseert, onder meer van andere internationale financiële instellingen (zoals de IDB en de Wereldbank), waardoor de kosten van de externe schuldendienst verder omlaag worden gebracht.
Advertenties

Thursday 25 July
Wednesday 24 July
Tuesday 23 July